فروشگاه عباسی (عرضه انواع لایی چسب و لوازم خرازی)

تلفنهای تماس : ۰۲۱۵۵۶۲۹۴۴۵

ایمیل: abasi65@gmail.com

تماس تلگرامی : https://t.me/interliningshop

ساعت کاری جهت پشتیبانی : شنبه الی چهارشنبه  ۹:۰۰ – ۱۷:۰۰

پنج شنبه ها:   ۹:۰۰ – ۱۳:۰۰