شماره حساب های واریز

شماره حساب های واریز وجه به اطلاع شما عزیزان می رسانیم :

با توجه به مجزا بودن بخش ها فروش این فروشگاه (لوازم خرازی ، لایی چسب ،سایت اینترنتی) ، لطفا در صورت خرید تلفنی نسبت به دریافت شماره کارت از فروشگاه اقدام نمایید.

درصورت واریز وجه به غیر ازشماره حساب های اعلام شده، عواقب آن برعهده خریدار می باشد.

در صورت خرید از سایت اینترنتی و انتخاب گزینه کارت به کارت  می توانید به شماره حساب های زیر واریز نمایید:

کارت:  5029381042504845

شبا: IR7106600000000105822361009

بانک  دی

زهره عباسی کزلایی

لطفا فیش واریزی را به شماره۰۹۳۶۷۹۴۷۷۴۴ ارسال نمایید