شماره حساب های واریز وجه 

به اطلاع شما عزیزان می رسانیم :

با توجه به مجزا بودن بخش ها فروش این فروشگاه (لوازم خرازی ، لایی چسب ،سایت اینترنتی) ، لطفا در صورت خرید تلفنی نسبت به دریافت شماره کارت از فروشگاه اقدام نمایید.

درصورت واریز وجه به غیر ازشماره حساب های اعلام شده، عواقب آن برعهده خریدار می باشد.

در صورت خرید از سایت اینترنتی و انتخاب گزینه کارت به کارت  می توانید به شماره حساب های زیر واریز نمایید:

کارت: ۵۰۲۹۳۸۱۰۴۲۵۰۴۸۴۵
شبا: IR7106600000000105822361009
بانک دی
زهره عباسی کزلایی
لطفا فیش واریزی را به شماره۰۹۳۶۷۹۴۷۷۴۴ ارسال نمایید