شماره حساب های واریز وجه 

به اطلاع شما عزیزان می رسانیم :

با توجه به مجزا بودن بخش ها فروش این فروشگاه (لوازم خرازی ، لایی چسب ،سایت اینترنتی) ، لطفا در صورت خرید تلفنی نسبت به دریافت شماره کارت از فروشگاه اقدام نمایید.

درصورت واریز وجه به غیر ازشماره حساب های اعلام شده، عواقب آن برعهده خریدار می باشد.

در صورت خرید از سایت اینترنتی و انتخاب گزینه کارت به کارت  می توانید به شماره حساب های زیر واریز نمایید:

حساب :۲۵۲۸۰۰۹۲۲۰۲۰۱۱
کارت :۵۰۲۲۲۹۱۰۸۸۵۲۲۲۹۵
شبا :IR750570025280000920201001
پاسارگاد
محمد عباسی کزلایی
—-
لطفا پس از واریز وجه،تصویرفیش واریزی را در واتس آپ به شماره ۰۹۳۶۷۹۴۷۷۴۴ ارسال نمایید