پیگیری شکایت

در صورت وجود هر گونه نقد یا شکایت از خدمات عباسی شاپ، لطفا فرم را پر نمایید

برای پیگیری شکایت خود، با شماره ی  ۰۲۱۵۵۶۳۴۴۳۳-  داخلی ۲  تماس بگیرید.