• فرم تماس با ما

  • آدرس : تهران – بازاربزرگ

  • تلفن :   ۵۵۶۲۹۴۴۵-۰۲۱

  • فکس :۵۵۱۶۶۴۸۱-۰۲۱

  • ایمیل: abasi65@gmail.com

  • کانال تلگرامی فروشگاه: https://telegram.me/abasishop

  • ساعت کاری فروشگاه : شنبه الی چهارشنبه  ۹:۰۰ – ۱۷:۰۰

  • پنج شنبه ها:   ۹:۰۰ –  ۱۳:۰۰