محاسبه گرماژ لایی چسب در فروشگاه لوازم خرازی عباسی شاپ

لوازم خرازی

محاسبه گرماژ لایی چسب در فروشگاه لوازم خرازی عباسی شاپ

فروشگاه لوازم خرازی عباسی شاپ

یکی از اصول اصلی در فروش لایی چسب و لوازم خرازی داشتن اطلاعات کافی از گرماژ لایی چسب می باشد، که در این پست به آن اشاره می نماییم

فرمول محاسبه گرماژ لایی چسب  (یک متر مربع)

در یک فروشگاه لوازم خرازی برای محاسبه گرم یک متر مربع لایی چسب می بایست به صورت ذیل عمل کنیم:

الف) ابتدا موارد زیر را اندازه گیری و یادداشت می کنیم:

۱-  وزن طاقه بر حسب کیلو گرم

۲- عرض طاقه را بر حسب متر

۳- متراژ طاقه بر حسب متر

ب) با توجه به مقادیر فوق ، آنرا در فرمول زیر جایگزین می کنیم :

گرماژ (یک متر مربع) = وزن طاقه  ÷ (عرض طاقه× متراژ طاقه)

برای مثال در یک فروشگاه لوازم خرازی ما یک طاقه لایی خیاطی پرشین داریم که اطلاعات آن بدین شرح می باشد :

وزن طاقه :۱۰٫۷۰۰ کیلو گرم

عرض طاقه : ۱۵۰ که  (که به متر می بایست تبدیل کنیم )  برابر می شود با =  ۱٫۵ متر

متراژ طاقه : ۱۰۰ یارد (که به متر می بایست تبدیل کنیم ) برابر می شود با =  ۹۱٫۴۴ متر

((هر ۱۰۰ یارد برابر است با ۹۱٫۴۴  متر))

و با جایگزینی در فرمول فوق :

۱۰٫۷۰۰ ÷ ۱٫۵×  ۹۱٫۴۴ = ۷۸ گرم

معمولا ۲ گرم از وزن را بابت وزن پوکه طاقه می بایست کسر نماییم.

نتیجه محاسبه توسط عباسی شاپ:

حال لایی خیاطی ما که وزن طاقه  آن برابر   ۱۰٫۷۰۰ کیلو گرم  می باشد یک متر مربع آن برابر با ۷۶ گرم می باشد

چند مورد از  گرم های  لایی خیاطی پرشین (توسط فروشگاه لوازم خرازی عباسی شاپ) ((بر حسب وزن یک  طاقه ۱۰۰ یاردی کامل )) ؛

وزن ۸.۳۰۰ کیلوگرم  =  ۶۰ گرم
وزن ۹.۲۰۰ کیلوگرم  = ۶۵ گرم
وزن ۱۰.۷۰۰ کیلوگرم = ۷۵ گرم
وزن  ۱۱.۳۰۰ کیلوگرم =  ۸۰ گرم
وزن  ۱۳ کیلوگرم = ۹۰ گرم
وزن  ۱۸  کیلوگرم = ۱۲۰ گرم

 

لوازم خرازی

 

 هوشمندانه خرید کنید

فروشگاه لوازم خرازی و خیاطی عباسی شاپ ارائه کننده انواع لایی چسب و لوازم خرازی و خیاطی

پیگیری سفارش
لیست مقایسه