مقالات

اخرین تغییرات قیمت اجناس

اجناسی که تغییر قیمت یافته اند بدین شرح است:

۹۷/۰۷/۲۷  :لایی مویی لب نارنجی

۹۷/۰۷/۲۷  :لایی طرح چک (لایی مویی)

۹۷/۰۷/۲۷  :انواع  زانفیکس برش خورده 

۹۷/۰۷/۲۷  :انواع لایی زانفیکس طاقه ⇑

۹۷/۰۷/۲۵  :لایی چسب پارچه ای ایرانی 

۹۷/۰۷/۲۵  :مترپروانه (کارتنی)  

۹۷/۰۷/۲۵  :قزن طرح ترک(کارتنی)  

۹۷/۰۷/۲۵  :قزن دو تیکه(کارتنی)  

۹۷/۰۷/۲۵  :قزن روکش دار  

۹۷/۰۷/۲۵  :سورن های چرخ 

۹۷/۰۷/۲۵  : اپل ایرانی  

۹۷/۰۷/۲۵  : تیر و تفنگ اتکیت زن  

————————————————

۹۷/۰۷/۰۱  : سوزن ارگان 

۹۷/۰۷/۰۱  : قزن طرح ترک 

۹۷/۰۷/۰۱  : دوک 

۹۷/۰۶/۱۷  : فنر لباس 

—————-۹۷/۰۶/۱۳——کلیه اقلام

۹۷/۰۶/۰۶ : گیره پرده

۹۷/۰۶/۰۴ : چسب  تایوان

۹۷/۰۶/۰۲ :  نوارپرده

۹۷/۰۵/۲۳ : چسب و تفنگ تایوان

۹۷/۰۵/۲۰ : صابون خیاطی

۹۷/۰۵/۲۰ : گیره پرده

۹۷/۰۵/۱۳  : سوزن های ارگان HA 

۹۷/۰۵/۱۳  : دکمه ریلی 

۹۷/۰۵/۱۳  : فنر لباس 

——————-۹۷/۰۵/۰۸ کلیه اقلام افزایش قیمت یافت ———————–

۹۷/۰۵/۰۳  : لایی حریر سفید و مشکی  از طاقه ای ۹۵۰۰۰۰ریال  به ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

۹۷/۰۵/۰۲  : دوک از ۶۱۰۰۰ ریال به ۶۸۰۰۰ ریال

۹۷/۰۵/۰۳  : لایی حریر رنگی از طاقه ای ۹۵۰۰۰۰ریال  به ۱۰۵۰۰۰۰ ریال

۹۷/۰۵/۰۳  : لایی حریر سفید و مشکی  از طاقه ای ۹۰۰۰۰۰ریال  به ۹۵۰۰۰۰ ریال

۹۷/۰۵/۰۳  : سیگارت از ۴۷۰۰۰ ریال به ۵۲۰۰۰ ریال

۹۷/۰۵/۰۳  : سیگارت جعبه زرد از ۶۳۰۰۰ ریال به ۶۸۰۰۰ ریال

۹۷/۰۵/۰۳  : لایی کلاس از طاقه ای ۱۹۰۰۰۰۰ریال به طاقه ای  ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

۹۷/۰۵/۰۲  : دوک از ۵۵۰۰۰ ریال به ۶۱۰۰۰ ریال

۹۷/۰۵/۰۲  : بشکاف  از ۶۰۰۰ ریال به ۶۸۰۰ ریال

۹۷/۰۵/۰۲  : کارگاه از ۸۵۰۰۰ ریال به ۹۵۰۰۰ ریال

۹۷/۰۵/۰۱  : کش ۱ سانت از ۲۲۰۰۰۰ ریال به ۲۵۰۰۰۰ ریال

۹۷/۰۵/۰۱  : ریلی از ۴۲۰۰۰۰ ریال به ۴۵۰۰۰۰ ریال

۹۷/۰۴/۲۷  : لایی پرشین

۹۷/۰۴/۲۷  : لایی کاغذی قدک

۹۷/۰۴/۱۷  : لایی کاغذی خارجی

۹۷/۰۴/۱۳  : مترپروانه از ۳۸۰۰۰ ریال به ۴۵۰۰۰ ریال

۹۷/۰۴/۱۳  : سیگارت از ۴۲۰۰۰ ریال به ۴۷۰۰۰ ریال

۹۷/۰۴/۱۳  : دوک از ۵۲۰۰۰ ریال به ۵۵۰۰۰ ریال

۹۷/۰۴/۱۳  : لایی گریوه  ۱۰% افزایش قیمت

۹۷/۰۴/۱۳  : لایی لنگان از طاقه ای ۵۰۰۰۰۰ به ۷۰۰۰۰۰ ریال

۹۷/۰۴/۱۳  : دوک از ۵۳۵۰۰ ریال به ۵۲۰۰۰ ریال

۹۷/۰۴/۱۲  : لایی کلاس از طاقه ای ۱۸۰۰۰۰۰ریال به طاقه ای  ۱۹۰۰۰۰۰ ریال

۹۷/۰۴/۱۰  : لایی زنجان ۱۵% افزایش قیمت

۹۷/۰۴/۰۸  : لایی حریر رنگی از طاقه ای ۸۵۰۰۰۰ریال  به ۹۵۰۰۰۰ ریال

۹۷/۰۴/۰۸ : لایی کلاس  از طاقه ای ۱۶۰۰۰۰۰ ریال به ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال

۹۷/۰۴/۰۸  : لایی حریر سفید و مشکی  از طاقه ای ۷۵۰۰۰۰ریال  به ۹۰۰۰۰۰ ریال

۹۷/۰۴/۰۸  : لایی طرح فرانسه (لایی مویی) ۱۰% افزایش قیمت

۹۷/۰۴/۰۸  : لایی پرشین

۹۷/۰۴/۰۸  : لایی حریر عرض ۱۵۰

۹۷/۰۴/۰۸  : لایی زانفیکس

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید