لوازم خرازی
  • لوازم خرازی
  • ابزار خیاطی
  • انواع کش خیاطی و دستبند
  • نخ و سیگارت
  • انواع دکمه

دکمه ریلی مشکی (۲۴حلقه)

۶۹,۷۰۰,۰۰۰ریال ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ریال

دوک سردوز۱۰۰گرم{رنگ انتخابی} (۱۵۰عدد)

۵,۳۲۵,۰۰۰ریال

تفنگ حرارتی تایوان سایزکوچک (۱۲عدد)

۸,۰۴۰,۰۰۰ریال ۷,۹۲۰,۰۰۰ریال

کاغذ‌ اُلگو{مدل انتخابی} (۱۰بسته)

۳,۰۰۰,۰۰۰ریال۴,۰۰۰,۰۰۰ریال

تفنگ MPIO اتیکت زن (۲۵عدد)

۹,۲۵۰,۰۰۰ریال

نوارپرده چهارنخ سپیده (۱۰توپ)

۷,۸۰۰,۰۰۰ریال ۷,۲۰۰,۰۰۰ریال

نوار اریب بشور {رنگ انتخابی} (۱۰توپ)

۲,۳۰۰,۰۰۰ریال

تفنگ حرارتی کلیددارکوچک (۲۴عدد)

۱۲,۹۶۰,۰۰۰ریال

پارچه شماره دوزی عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ریال۱۶,۰۰۰,۰۰۰ریال

نخ عمامه۱۰عددی{رنگ انتخابی} (۵۰جعبه)

۷,۵۰۰,۰۰۰ریال۸,۰۰۰,۰۰۰ریال

سوزن چرخ راسته دوزی(DB){سایزانتخابی} (۵۰ورق)

۱۳,۷۰۰,۰۰۰ریال

سیگارت۱۰۰رنگ جور (۱۰۰جعبه)

۱۷,۰۰۰,۰۰۰ریال