لوازم خرازی
  • لوازم خرازی
  • ابزار خیاطی
  • انواع کش خیاطی و دستبند
  • نخ و سیگارت
  • انواع دکمه

دکمه ریلی مشکی (۲۴حلقه)

۶۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال

دوک سردوز۱۰۰گرم{رنگ انتخابی} (۱۵۰عدد)

۵,۸۰۵,۰۰۰ ریال

تفنگ حرارتی تایوان سایزکوچک (۱۲عدد)

۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال

کاغذ‌ اُلگو{مدل انتخابی} (۱۰بسته)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تفنگ MPIO اتیکت زن (۲۵عدد)

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نوارپرده چهارنخ سپیده (۱۰توپ)

۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال

نوار اریب بشور {رنگ انتخابی} (۱۰توپ)

۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

تفنگ حرارتی کلیددارکوچک (۲۴عدد)

۱۲,۹۶۰,۰۰۰ ریال

سوزن چرخ راسته دوزی(DB){سایزانتخابی} (۵۰ورق)

۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال

پارچه شماره دوزی عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال

سیگارت۱۰۰رنگ جور (۱۰۰جعبه)

۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نخ عمامه۱۰عددی{رنگ انتخابی} (۵۰جعبه)

۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال