زانفیکس۱٫۸سانت۴تایی{رنگ انتخابی} (۵بسته)

۶۵۰,۰۰۰ ریال۷۰۰,۰۰۰ ریال

زانفیکس۱٫۸سانت{رنگ انتخابی} (۱۰حلقه)

۸۰۰,۰۰۰ ریال۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زانفیکس۱٫۸سانت۱۸متری کاغذدار (۵حلقه)

۶۵۰,۰۰۰ ریال ۵۵۰,۰۰۰ ریال

زانفیکس۲.۸ سانت{رنگ انتخابی} (۵حلقه)

۶۲۵,۰۰۰ ریال۸۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۷۵گرم۲۵یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۳۷۵,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی حلقه ای{سایز وَ رنگ انتخابی} (یک حلقه)

۱۰۰,۰۰۰ ریال۱۶۰,۰۰۰ ریال

زانفیکس۲٫۸سانت۴تایی{رنگ انتخابی} (۵بسته)

۹۰۰,۰۰۰ ریال۹۵۰,۰۰۰ ریال

پودر رازیتیو (یک عدد)

۲۵۰,۰۰۰ ریال

لایی کلاس۵۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کلاس۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال

زانفیکس۱٫۳سانت سفید (۱۷۲حلقه)

۱۲,۰۴۰,۰۰۰ ریال ۱۱,۱۸۰,۰۰۰ ریال

زانفیکس۴٫۸سانت۴تایی{رنگ انتخابی} (یک بسته)

۳۱۰,۰۰۰ ریال۳۶۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ سرمه ای{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی زانفیکس طاقه سفید۲۰یاردی (یک طاقه)

۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال

زانفیکس حلقه۱٫۸سانت مشکی (۱۱۲حلقه)

۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۰,۹۷۶,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی مشکی باندآبی (یک طاقه)

۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی فال۳۰رنگ جور (۳۰طاقه)

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

زانفیکس۲٫۸سانت۱۸متری کاغذدار{ترک} (یک حلقه)

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۷۰,۰۰۰ ریال

زانفیکس۱٫۸سانت سفید۴تایی (۱۳۰بسته)

۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۱۶,۶۴۰,۰۰۰ ریال

لایی طرح تایوان کد۱۰۴۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی کلاس سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه برش (یک طاقه۵۰متری)

۱۲۰,۰۰۰ ریال

لایی حریر۲۵یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی سفیدباندقرمز (یک طاقه)

۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال

زانفیکس حلقه۳٫۸سانت۴تایی{رنگ انتخابی} (یک بسته)

۲۷۰,۰۰۰ ریال۳۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریر۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زانفیکس۱٫۳سانت کاغذدار{ترک} (۵حلقه)

۴۲۵,۰۰۰ ریال

زانفیکس۱٫۳سانت{رنگ انتخابی} (۱۰حلقه)

۷۰۰,۰۰۰ ریال۸۰۰,۰۰۰ ریال

لایی زانفیکس طاقه مشکی۲۰یاردی (یک طاقه)

۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ طوسی{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ سبز{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی چسب یقه ضخیم حاشیه طلایی۱۵یاردی (یک طاقه)

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۵گرم سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ صورتی{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۷۵گرم۵۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریر۲۵یاردی عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۷۵گرم۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۶,۶۵۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۷۵گرم۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

لایی زانفیکس طاقه سفید۸۰یاردی (یک طاقه)

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی کلاس سفیدومشکی جور (۶طاقه)

۳۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریر۵۰یاردی عرض۱۵۰سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریرعرض۱۵۰سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی طرح تایوان حلقه ای{سایزانتخابی} (یک حلقه)

۷۰,۰۰۰ ریال۹۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۵گرم۲۵یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال

پشم شیشه نمدی چسب دار (یک بسته)

۸۵۰,۰۰۰ ریال ۸۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریر۱۰۰یاردی عرض۱۲۵{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریر۵۰یاردی عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال

زانفیکس۲.۸سانت سفید (۷۲حلقه)

۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۸,۸۵۶,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۵گرم سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۷۵گرم سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زانفیکس۱.۳سانت مشکی (۱۷۲حلقه)

۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۱۲,۰۴۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی مشکی باندقرمز (یک طاقه)

۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی نخدارعرض۱۵۰رنگ طوسی (یک طاقه)

۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ آبی{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی سفیدباندبنفش{ضخیم} (۱۰طاقه)

۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۷۵گرم سفیدومشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی نخدار۵۰یاردی{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۱۲۰گرم{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۵گرم۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریر عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

زانفیکس حلقه۱٫۸سانت سفید (۱۱۲حلقه)

۹,۵۲۰,۰۰۰ ریال ۹,۲۹۶,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ زرشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی زانفیکس طاقه مشکی۸۰یاردی (یک طاقه)

۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی مشکی باندبنفش{ضخیم} (یک طاقه)

۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال

زانفیکس۱٫۸سانت۸۰یاردی کاغذدار{ترک} (یک حلقه)

۶۰۰,۰۰۰ ریال ۴۸۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ کرم (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ قرمز{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی زانفیکس طاقه۷۰یاردی سفید{لینک من} (یک طاقه)

۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال

لایی مویی حصیری لب نارنجی اَعلاء{متراژانتخابی} (یک طاقه)

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریر۱۰۰یاردی عرض۱۲۵سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ زرد{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پارچه ای ایرانی گلبافت{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کلاس سفید۵۰یاردی (۱۰طاقه)

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی چسب یقه حاشیه سبز۱۵متری (یک طاقه)

۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی طرح تایوان(ضخیم)کد۱۰۸۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی مشکی باندآبی (۱۰طاقه)

۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی سفیدباندبنفش{ضخیم} (یک طاقه)

۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۱۲۰گرم۵۰یاردی اعلاء{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی چسب ژیله یقه و مچ عرض۱۰۰(یک طاقه)

۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

چسب یقه اَعلاءT600 (یک طاقه)

۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

زانفیکس حلقه۱٫۸سانت۱۸متری کاغذدار (۲۰۸حلقه)

۲۲,۸۸۰,۰۰۰ ریال ۲۲,۴۶۴,۰۰۰ ریال

زانفیکس۱٫۸سانت مشکی۴تایی (۱۳۰بسته)

۱۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال

لایی چسب یقه حاشیه سبز{ضخیم} (یک طاقه)

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی طرح چک۷۵گرم۵۰یاردی{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کلاس مشکی۵۰یاردی (۱۰طاقه)

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۱۲۰گرم آهاردار{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی لنگان ایرانی (یک طاقه)

۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۱۰۰گرم{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی فال۵۰رنگ جور (۵۰طاقه)

۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی چسب یقه شابلون(ضخیم)کد۱۰۴۲ (یک طاقه)

۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی فال۱۵رنگ (۱۵طاقه)

۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

زانفیکس طاقه کاغذدار{ترک} (یک طاقه)

۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال

زانفیکس۲٫۸سانت مشکی (۷۲حلقه)

۱۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال ۱۱,۳۷۶,۰۰۰ ریال

پشم شیشه نمدی چسب دار (یک طاقه)

۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ نارنجی{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی طرح چک۷۵گرم۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۱۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

چسب یقه ضخیم حاشیه طلایی (یک طاقه)

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی زانفیکس طاقه سفید۷۰یاردی (یک طاقه)

۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال

لایی طرح چک۱۲۰گرمی{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی سفیدباندقرمز (۱۰طاقه)

۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۷۵گرم۲۵یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۳۷۵,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۵گرم سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۷۵گرم۵۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۷۵گرم۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۶,۶۵۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۷۵گرم۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۵گرم۲۵یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال

پشم شیشه نمدی چسب دار (یک بسته)

۸۵۰,۰۰۰ ریال ۸۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۵گرم سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۷۵گرم سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۷۵گرم سفیدومشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۱۲۰گرم{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۵گرم۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۱۲۰گرم۵۰یاردی اعلاء{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۱۲۰گرم آهاردار{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۱۰۰گرم{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پشم شیشه نمدی چسب دار (یک طاقه)

۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۱۲۰گرم{رنگ انتخابی} (۵طاقه)

۶۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۱۰۰گرم{رنگ انتخابی} (۵طاقه)

۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال۶۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۱۴۰گرم آهاردار{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۰گرم سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۰گرم۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۵گرم سفیدومشکی جور (۱۰طاقه)

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۵گرم۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۵گرم۵۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۷۵گرم۲۵یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۳۷۵,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۵گرم سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۷۵گرم۵۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۷۵گرم۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۶,۶۵۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۷۵گرم۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۵گرم۲۵یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۵گرم سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۷۵گرم سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۷۵گرم سفیدومشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۵گرم۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۰گرم سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۰گرم۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۵گرم سفیدومشکی جور (۱۰طاقه)

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۵گرم۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۵گرم۵۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ سرمه ای{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی فال۳۰رنگ جور (۳۰طاقه)

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریر۲۵یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال

لایی حریر۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ طوسی{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ سبز{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ صورتی{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریر۲۵یاردی عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریر۵۰یاردی عرض۱۵۰سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریرعرض۱۵۰سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریر۱۰۰یاردی عرض۱۲۵{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریر۵۰یاردی عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ آبی{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریر عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ زرشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ کرم (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ قرمز{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریر۱۰۰یاردی عرض۱۲۵سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ زرد{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی فال۵۰رنگ جور (۵۰طاقه)

۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی فال۱۵رنگ (۱۵طاقه)

۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ نارنجی{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ بنفش (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریر۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲۰طاقه)

۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۴۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریر۲۵یاردی مشکی (۲۰طاقه)

۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ قهوه ای (یک طاقه)

۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ کالباسی (یک طاقه)

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی عرض۱۵۰{فال} (۱۱طاقه)

۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریرعرض۱۵۰سفیدومشکی جور (۱۰طاقه)

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریر۲۵یاردی عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریر۵۰یاردی عرض۱۵۰سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریرعرض۱۵۰سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریر۵۰یاردی عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۵,۷۵۰,۰۰۰ ریال

لایی حریر عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی عرض۱۵۰{فال} (۱۱طاقه)

۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریرعرض۱۵۰سفیدومشکی جور (۱۰طاقه)

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ سرمه ای{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی فال۳۰رنگ جور (۳۰طاقه)

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ طوسی{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ سبز{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ صورتی{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ آبی{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ زرشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ کرم (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ قرمز{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ زرد{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی فال۵۰رنگ جور (۵۰طاقه)

۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی فال۱۵رنگ (۱۵طاقه)

۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ نارنجی{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ بنفش (یک طاقه)

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ قهوه ای (یک طاقه)

۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی رنگ کالباسی (یک طاقه)

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال

لایی حریررنگی عرض۱۵۰{فال} (۱۱طاقه)

۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی حلقه ای{سایز وَ رنگ انتخابی} (یک حلقه)

۱۰۰,۰۰۰ ریال۱۶۰,۰۰۰ ریال

لایی کلاس۵۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کلاس۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی مشکی باندآبی (یک طاقه)

۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال

لایی طرح تایوان کد۱۰۴۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی کلاس سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه برش (یک طاقه۵۰متری)

۱۲۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی سفیدباندقرمز (یک طاقه)

۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی کلاس سفیدومشکی جور (۶طاقه)

۳۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی طرح تایوان حلقه ای{سایزانتخابی} (یک حلقه)

۷۰,۰۰۰ ریال۹۰,۰۰۰ ریال

پشم شیشه نمدی چسب دار (یک بسته)

۸۵۰,۰۰۰ ریال ۸۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی مشکی باندقرمز (یک طاقه)

۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی نخدارعرض۱۵۰رنگ طوسی (یک طاقه)

۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی سفیدباندبنفش{ضخیم} (۱۰طاقه)

۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی نخدار۵۰یاردی{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی مشکی باندبنفش{ضخیم} (یک طاقه)

۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال

لایی کلاس سفید۵۰یاردی (۱۰طاقه)

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی طرح تایوان(ضخیم)کد۱۰۸۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی مشکی باندآبی (۱۰طاقه)

۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی سفیدباندبنفش{ضخیم} (یک طاقه)

۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کلاس مشکی۵۰یاردی (۱۰طاقه)

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی لنگان ایرانی (یک طاقه)

۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال