نمایش 1–12 از 33 نتیجه

قیچی فلزی مشکی{سایزانتخابی} (یک عدد)

ریال۱.۴۰۰.۰۰۰ریال۱.۸۵۰.۰۰۰

قیچی سرنخ زنی سایزبزرگ (یک ورق)

ریال۹۰۰.۰۰۰

قیچی سرنخ زنی{رنگ انتخابی} (یک ورق)

ریال۴۷۰.۰۰۰ریال۵۰۰.۰۰۰

قیچی دالبر{کیفیت انتخابی} (یک عدد)

ریال۱.۱۵۰.۰۰۰ریال۱.۳۵۰.۰۰۰

قیچی پارچه بُر{کاترخیاطی} (یک عدد)

ریال۵۵۰.۰۰۰

قیچی دسته عسلی آرایشی{کیفیت انتخابی} (یک جعبه)

ریال۱.۶۰۰.۰۰۰ریال۲.۳۰۰.۰۰۰

قیچی دبل فیش جعبه آبی اَعلاء{مدل انتخابی} (یک جعبه)

ریال۳.۴۰۰.۰۰۰ریال۵.۵۰۰.۰۰۰

قیچی دسته عسلی کوچک (یک جعبه)

ریال۱.۱۰۰.۰۰۰ریال۱.۳۵۰.۰۰۰

قیچی سرنخ زنی انگشتی (یک جین)

ریال۶۰۰.۰۰۰ریال۱.۴۰۰.۰۰۰

قیچی”۸.۵اینچ تیتانیوم دیاموند{اعلاء} (یک جعبه)

ریال۶.۰۰۰.۰۰۰

قیچی نمدبری{سایزانتخابی} (۵عدد)

ریال۸۵۰.۰۰۰ریال۱.۰۰۰.۰۰۰

قیچی ژانومه صورتی اَعلاء{مدل انتخابی} (یک جعبه)

ریال۱.۱۵۰.۰۰۰