نمایش 1–12 از 16 نتیجه

چسب حرارتی تایوان{سایزانتخابی} (یک بسته)

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

چسب حرارتی ایرانی{سایزانتخابی} (یک بسته)

۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال

تفنگ حرارتی کلیددارکوچک (یک عدد)

۵۵۰,۰۰۰ ریال

چسب حرارتی ایرانی(جانسون){سایزانتخابی} (یک بسته)

۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

تفنگ حرارتی تایوان سایزکوچک (۱۲عدد)

۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال

چسب حرارتی صنعتی{سایزانتخابی} (یک بسته)

۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال

تفنگ حرارتی تایوان{سایزانتخابی} (یک عدد)

۷۵۰,۰۰۰ ریال۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تفنگ حرارتی کلیددارکوچک (۲۴عدد)

۱۲,۸۴۰,۰۰۰ ریال

تفنگ حرارتی تایوان سایزبزرگ (۱۲عدد)

۱۱,۱۶۰,۰۰۰ ریال

تفنگ حرارتی کلیدداربزرگ (یک عدد)

۹۵۰,۰۰۰ ریال

چسب حرارتی تایوان سایزکوچک (۲۵بسته)

۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تفنگ حرارتی کلیدداربزرگ (۱۲عدد)

۱۰,۹۲۰,۰۰۰ ریال