مشاهده همه 16 نتیجه

نمایش 9 24 36

چسب حرارتی تایوان{سایزانتخابی} (یک بسته)

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

چسب حرارتی ایرانی{سایزانتخابی} (یک بسته)

۱,۱۳۰,۰۰۰ ریال

تفنگ حرارتی کلیددارکوچک (یک عدد)

۵۷۰,۰۰۰ ریال

تفنگ حرارتی تایوان سایزکوچک (۱۲عدد)

۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال

چسب حرارتی صنعتی{سایزانتخابی} (یک بسته)

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

تفنگ حرارتی تایوان{سایزانتخابی} (یک عدد)

۷۵۰,۰۰۰ ریال۹۵۰,۰۰۰ ریال

تفنگ حرارتی کلیددارکوچک (۲۴عدد)

۱۲,۹۶۰,۰۰۰ ریال

تفنگ حرارتی تایوان سایزبزرگ (۱۲عدد)

۱۰,۶۸۰,۰۰۰ ریال

تفنگ حرارتی کلیدداربزرگ (یک عدد)

۹۵۰,۰۰۰ ریال

چسب حرارتی تایوان سایزکوچک (۲۵بسته)

۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

تفنگ حرارتی کلیدداربزرگ (۱۲عدد)

۱۰,۹۲۰,۰۰۰ ریال

تفنگ حرارتی ایرانی سایز کوچک (۲۴عدد)

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال

چسب حرارتی ایرانی سایز کوچک (۲۵بسته)

۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

چسب حرارتی تایوان سایزبزرگ (۲۵بسته)

۲۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال

چسب حرارتی تایوان(جانسون){سایزانتخابی} (یک بسته)

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

چسب حرارتی صنعتی کوچک (۲۵بسته)

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال