نمایش دادن همه 15 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

چسب حرارتی تایوان{سایزانتخابی} (یک بسته)

۱,۲۰۰,۰۰۰ریال

چسب حرارتی تایوان(جانسون){سایزانتخابی} (۲بسته)

۲,۶۰۰,۰۰۰ریال

تفنگ حرارتی کلیددارکوچک (یک عدد)

۵۸۰,۰۰۰ریال

چسب حرارتی ایرانی{سایزانتخابی} (یک بسته)

۹۵۰,۰۰۰ریال

تفنگ حرارتی تایوان سایزکوچک (۱۲عدد)

۸,۰۴۰,۰۰۰ریال ۷,۹۲۰,۰۰۰ریال

چسب حرارتی صنعتی{سایزانتخابی} (یک بسته)

۱,۰۰۰,۰۰۰ریال

تفنگ حرارتی کلیددارکوچک (۲۴عدد)

۱۲,۹۶۰,۰۰۰ریال

تفنگ حرارتی تایوان سایزبزرگ (۱۲عدد)

۱۰,۰۸۰,۰۰۰ریال

تفنگ حرارتی تایوان{سایزانتخابی} (یک عدد)

۷۰۰,۰۰۰ریال۹۰۰,۰۰۰ریال

تفنگ حرارتی کلیدداربزرگ اعلاء(یک عدد)

۱,۱۰۰,۰۰۰ریال

تفنگ حرارتی کلیدداربزرگ (۱۲عدد)

۳,۹۶۰,۰۰۰ریال

چسب حرارتی ایرانی(شمال){سایزانتخابی} (۲۰بسته)

۱۸,۴۰۰,۰۰۰ریال

چسب حرارتی تایوان سایزبزرگ (۲۵بسته)

۲۸,۲۵۰,۰۰۰ریال

چسب حرارتی تایوان سایزکوچک (۲۵بسته)

۲۹,۵۰۰,۰۰۰ریال

چسب حرارتی صنعتی کوچک (۲۵بسته)

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ریال ۲۸,۷۵۰,۰۰۰ریال