مشاهده همه 9 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

لایی طرح چک۷۵گرم۵۰یاردی{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ریال

لایی طرح چک ۷۵ گرمی عرض ۱۵۰ رنگ سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ طاقه : حدود ۵۰ یارد

لایی طرح چک را با نام های:لایی پالتو،لایی زنبوری،لایی مویی،لایی پشت طوسی و لایی پشت پنبه ای نیز می شناسند
لایی طرح چک در گرم های ۷۵-۸۰-۱۰۰-۱۲۰-۱۴۰ در بازار عرضه می شوند که گرم های ۷۵ و ۸۰ برای مصارف زنانه(مانتو،لباس مجلسی و...)و گرم های ۱۰۰ به بالاتر نیز عمدتا برای مصارف مردانه(کت،پالتو و...)مورد استفاده قرار می گیرد

قیمت هر یارد رنگ سفید برابر است با : ۲۸۰۰۰۰ ریال

لایی طرح چک۱۰۰گرمی{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۲۲,۵۰۰,۰۰۰ریال

لایی طرح چک ۱۰۰ گرمی رنگ سفید یا مشکی (انتخابی) 

تعداد : یک طاقه

متراژ : حدود ۵۰ یارد

لایی طرح چک را با نام های:لایی پالتو،لایی زنبوری،لایی مویی،لایی پشت طوسی و لایی پشت پنبه ای نیز می شناسند
لایی طرح چک در گرم های ۷۵-۸۰-۱۰۰-۱۲۰-۱۴۰ در بازار عرضه می شوند که گرم های ۷۵ و ۸۰ برای مصارف زنانه(مانتو،لباس مجلسی و...)و گرم های ۱۰۰ به بالاتر نیز عمدتا برای مصارف مردانه(کت،پالتو و ..) مورد استفاده قرار می گیرد

قیمت هر یارد برابر است با : ۴۵۰۰۰۰ ریال

لایی طرح چک۷۵گرم عرض۹۰رنگ سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال

لایی طرح چک ۷۵ گرمی عرض ۹۰ رنگ سفید و مشکی جور

تعداد : ۲ طاقه

رنگ سفید ۱ طاقه + رنگ مشکی ۱ طاقه

متراژ طاقه : حدود ۵۰ یارد

لایی طرح چک را با نام های:لایی پالتو،لایی زنبوری،لایی مویی،لایی پشت طوسی و لایی پشت پنبه ای نیز می شناسند
لایی طرح چک در گرم های ۷۵-۸۰-۱۰۰-۱۲۰-۱۴۰ در بازار عرضه می شوند که گرم های ۷۵ و ۸۰ برای مصارف زنانه(مانتو،لباس مجلسی و...)و گرم های ۱۰۰ به بالاتر نیز عمدتا برای مصارف مردانه(کت،پالتو و...)مورد استفاده قرار می گیرد

قیمت هر یارد برابر است با : ۲۰۰۰۰۰ ریال

لایی طرح چک۷۵گرم۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۳۰,۵۰۰,۰۰۰ریال

لایی طرح چک ۷۵ گرمی عرض ۱۵۰ رنگ سفید و مشکی جور

تعداد : ۲ طاقه

رنگ سفید ۱ طاقه + رنگ مشکی ۱ طاقه

متراژ طاقه : حدود ۵۰ یارد

لایی طرح چک را با نام های:لایی پالتو،لایی زنبوری،لایی مویی،لایی پشت طوسی و لایی پشت پنبه ای نیز می شناسند
لایی طرح چک در گرم های ۷۵-۸۰-۱۰۰-۱۲۰-۱۴۰ در بازار عرضه می شوند که گرم های ۷۵ و ۸۰ برای مصارف زنانه(مانتو،لباس مجلسی و...)و گرم های ۱۰۰ به بالاتر نیز عمدتا برای مصارف مردانه(کت،پالتو و...)مورد استفاده قرار می گیرد

قیمت هر یارد برابر است با :۳۰۵۰۰۰ریال

لایی طرح چک۱۲۰گرمی{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ریال

لایی طرح چک ۱۲۰ گرمی رنگ سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ : حدود ۵۰ یارد

لایی طرح چک را با نام های:لایی پالتو،لایی زنبوری،لایی مویی،لایی پشت طوسی و لایی پشت پنبه ای نیز می شناسند
لایی طرح چک در گرم های ۷۵-۸۰-۱۰۰-۱۲۰-۱۴۰ در بازار عرضه می شوند که گرم های ۷۵ و ۸۰ برای مصارف زنانه(مانتو،لباس مجلسی و...)و گرم های ۱۰۰ به بالاتر نیز عمدتا برای مصارف مردانه(کت،پالتو و...)مورد استفاده قرار می گیرد

قیمت هر یارد برابر است با : ۵۰۰۰۰۰ریال

لایی طرح چک۷۵گرم سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ریال

لایی طرح چک ۷۵ گرم عرض ۱۵۰ رنگ سفید و مشکی جور

تعداد : ۲ طاقه

متراژ طاقه : حدود ۱۰۰ یارد

رنگ سفید ۱ طاقه + رنگ مشکی ۱ طاقه

لایی طرح چک را با نام های:لایی پالتو،لایی زنبوری،لایی مویی،لایی پشت طوسی و لایی پشت پنبه ای نیز می شناسند
لایی طرح چک در گرم های ۷۵-۸۰-۱۰۰-۱۲۰-۱۴۰ در بازار عرضه می شوند که گرم های ۷۵ و ۸۰ برای مصارف زنانه(مانتو،لباس مجلسی و...)و گرم های ۱۰۰ به بالاتر نیز عمدتا برای مصارف مردانه(کت،پالتو و...) مورد استفاده قرار می گیرد

قیمت هر یارد برابر است با : ۳۰۰۰۰۰ ریال

لایی طرح چک۱۴۰گرمی{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۲۷,۵۰۰,۰۰۰ریال

لایی چسب طرح چک ۱۴۰ گرمی رنگ سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ : حدود ۵۰ یارد

لایی طرح چک را با نام های:لایی پالتو،لایی زنبوری،لایی مویی،لایی پشت طوسی و لایی پشت پنبه ای نیز می شناسند
لایی طرح چک در گرم های ۷۵-۸۰-۱۰۰-۱۲۰-۱۴۰ در بازار عرضه می شوند که گرم های ۷۵ و ۸۰ برای مصارف زنانه(مانتو،لباس مجلسی و...)و گرم های ۱۰۰ به بالاتر نیز عمدتا برای مصارف مردانه(کت،پالتو و...)مورد استفاده قرار می گیرد

قیمت هر یارد برابر است با : ۵۵۰۰۰۰ ریال

لایی طرح چک۷۵گرم عرض۹۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۹,۰۰۰,۰۰۰ریال

لایی طرح چک  عرض ۹۰ رنگ سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ طاقه : حدود ۵۰ یارد

لایی طرح چک را با نام های:لایی پالتو،لایی زنبوری،لایی مویی،لایی پشت طوسی و لایی پشت پنبه ای نیز می شناسند
لایی طرح چک در گرم های ۷۵-۸۰-۱۰۰-۱۲۰-۱۴۰ در بازار عرضه می شوند که گرم های ۷۵ و ۸۰ برای مصارف زنانه(مانتو،لباس مجلسی و...)و گرم های ۱۰۰ به بالاتر نیز عمدتا برای مصارف مردانه(کت،پالتو و...)مورد استفاده قرار می گیرد

قیمت هر یارد رنگ سفید برابر است با : ۱۸۰۰۰۰ ریال

لایی طرح چک۷۵گرم{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۲۸,۰۰۰,۰۰۰ریال

لایی طرح چک ۷۵ گرم عرض ۱۵۰ رنگ سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ طاقه : حدود ۱۰۰ یارد

لایی طرح چک را با نام های:لایی پالتو،لایی زنبوری،لایی مویی،لایی پشت طوسی و لایی پشت پنبه ای نیز می شناسند
لایی طرح چک در گرم های ۷۵-۸۰-۱۰۰-۱۲۰-۱۴۰ در بازار عرضه می شوند که گرم های ۷۵ و ۸۰ برای مصارف زنانه(مانتو،لباس مجلسی و...)و گرم های ۱۰۰ به بالاتر نیز عمدتا برای مصارف مردانه(کت،پالتو و...) مورد استفاده قرار می گیرد

قیمت هر یارد رنگ سفید برابر است با : ۲۸۰۰۰۰ ریال