لایی پرشین

مشاهده همه 21 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

لایی پرشین۶۵گرم۵۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۵,۶۰۰,۰۰۰ریال

لایی پرشین حدود ۶۵ گرم رنگ سفیدیامشکی (انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ طاقه : حدود ۵۰ یارد

قیمت هر یارد برابر است با : ۱۱۲۰۰۰  ریال

لایی پرشین۷۵گرم۵۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۶,۵۰۰,۰۰۰ریال

لایی پرشین حدود ۷۵ گرم سفید یا مشکی(انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ هر طاقه : حدود ۵۰ یارد

قیمت هر یارد برابر است با : ۱۳۰۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۵گرم سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ریال ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ریال

لایی پرشین حدود ۶۵ گرم رنگ سفید و مشکی جور 

تعداد : ۲ طاقه

۱ طاقه رنگ سفید + ۱ طاقه رنگ مشکی

متراژ هر طاقه : حدود ۱۰۰ یارد

قیمت هر یارد برابر است با : ۱۱۰۰۰۰ ریال

لایی پرشین۷۰گرم۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ریال ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ریال

لایی پرشین حدود ۷۰ گرم سفید و مشکی جور

تعداد : ۲ طاقه

متراژ هر طاقه : حدود ۵۰ یارد

رنگ سفید ۱ طاقه + رنگ مشکی ۱ طاقه

قیمت هر یارد برابر است با : ۱۲۸۰۰۰ ریال

قیمت هر طاقه برابر است با : ۶۴۰۰۰۰ ریال

لایی پرشین۷۵گرم سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ریال ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ریال

لایی پرشین حدود ۷۵ کرم سفید و مشکی جور

تعداد : ۲ طاقه

رنگ سفید ۱ طاقه + رنگ مشکی ۱ طاقه

متراژ هر طاقه : حدود ۱۰۰ یارد

قیمت هر یارد برابر است با : ۱۲۴۰۰۰ریال

لایی پرشین۱۲۰گرم{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۱۴,۰۰۰,۰۰۰ریال۱۵,۰۰۰,۰۰۰ریال

لایی پرشین ۱۲۰ گرم رنگ سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ : حدود ۱۰۰ یارد

قیمت هر یارد رنگ مشکی برابر است با : ۱۵۰۰۰۰ریال

قیمت هر یارد رنگ سفید برابر است با : ۱۴۰۰۰۰ریال

لایی پرشین۲۵یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۳,۲۵۰,۰۰۰ریال

لایی پرشین ۲۵ یاردی سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ هر طاقه : حدود ۲۵ یارد

قیمت هر یارد  برابر است با :۱۳۰۰۰۰ ریال

لایی پرشین۷۵گرم سفیدومشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ریال

لایی پرشین حدود ۷۵ گرم  رنگ سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ : حدود ۱۰۰ یارد

قیمت هر یارد برابر است با : ۱۲۵۰۰۰ ریال

لایی پرشین۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۶,۴۰۰,۰۰۰ریال

لایی پرشین ۲۵ یاردی سفید و مشکی جور

تعداد : ۲ طاقه

رنگ سفید ۱ طاقه + رنگ مشکی ۱ طاقه

متراژ هر طاقه : حدود ۲۵ یارد

قیمت هر یارد برابر است با : ۱۲۸۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۵گرم سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ریال۱۱,۵۰۰,۰۰۰ریال

لایی پرشین حدود ۶۵ گرمی رنگ سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ : حدود ۱۰۰ یارد

قیمت هر یارد رنگ مشکی برابر است با :۱۱۰۰۰۰ ریال

قیمت هر یارد رنگ سفید برابر است با :۱۱۵۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۵گرم۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ریال

لایی پرشین حدود ۶۵ گرم سفید و مشکی جور 

تعداد : ۲ طاقه

متراژ هر طاقه : حدود ۵۰ یارد

۱ طاقه رنگ سفید + ۱ طاقه رنگ مشکی

قیمت هر یارد برابر است با : ۱۱۵۰۰۰ ریال

لایی پرشین۱۰۰گرم{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ریال۱۴,۰۰۰,۰۰۰ریال

لایی پرشین ۱۰۰ گرمی رنگ سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ : حدود ۱۰۰ یارد

قیمت هر یارد رنگ مشکی برابر است با : ۱۴۰۰۰۰ریال

قیمت هر یارد رنگ سفید برابر است با : ۱۳۰۰۰۰ریال

لایی پرشین۱۲۰گرم آهاردار{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۱۲,۵۰۰,۰۰۰ریال

لایی پرشین ۱۲۰ گرم آهاردار سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ : حدود ۵۰ یارد

این محصول ضمن ضخیم بودن دارای آهار به اندازه کافی می باشد که سبب خشک بودن این نوع لایی می شود و برای مواردی که نیاز به ضخامت زیادی می باشد مورد استفاده قرار می گیرد

قیمت هر یارد برابر است با :۲۵۰۰۰۰ ریال

لایی پرشین۱۰۰گرم{رنگ انتخابی} (۵طاقه)

۶۲,۵۰۰,۰۰۰ریال۶۷,۵۰۰,۰۰۰ریال

لایی پرشین ۱۰۰ گرمی رنگ سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : ۵ طاقه

متراژ : حدود ۱۰۰ یارد

قیمت هر یارد رنگ مشکی برابر است با : ۱۳۵۰۰۰ریال

قیمت هر یارد رنگ سفید برابر است با : ۱۲۵۰۰۰ریال

لایی پرشین۱۲۰گرم{رنگ انتخابی} (۵طاقه)

۶۷,۵۰۰,۰۰۰ریال۷۲,۵۰۰,۰۰۰ریال

لایی پرشین ۱۲۰ گرم رنگ سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : ۴ طاقه

متراژ : حدود ۱۰۰ یارد

قیمت هر یارد رنگ مشکی برابر است با : ۱۴۵۰۰۰ریال

قیمت هر یارد رنگ سفید برابر است با : ۱۳۵۰۰۰ریال

لایی پرشین۶۵گرم سفیدومشکی جور (۱۰طاقه)

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ریال

لایی پرشین حدود ۶۵ گرم سفید و مشکی جور

تعداد : ۱۰ طاقه

متراژ هر طاقه : حدود ۱۰۰ یارد

۵ طاقه رنگ مشکی + ۵ طاقه رنگ سفید

قیمت هر طاقه برابر است با : ۱۰۹۰۰۰۰۰ ریال

پشم شیشه نمدی چسب دار (یک طاقه)

۷,۵۰۰,۰۰۰ریال

پشم شیشه نمدی چسب دار عرض ۹۰

تعداد : یک طاقه

متراژ : حدود ۵۰ متر

قیمت هر متر برابر است با : ۱۵۰۰۰۰ ریال

لایی پرشین۱۲۰گرم۵۰یاردی اعلاء{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال

لایی پرشین ۱۲۰ گرم رنگ سفید یا مشکی اعلاء (انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ : حدود ۵۰ یارد

قیمت هر یارد برابر است با : ۲۰۰۰۰۰ ریال

لایی پرشین۱۴۰گرم آهاردار{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۹,۰۰۰,۰۰۰ریال

لایی پرشین ۱۴۰ گرم آهاردار سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ : حدود ۵۰ یارد

این محصول ضمن ضخیم بودن دارای آهار به اندازه کافی می باشد که سبب خشک بودن این نوع لایی می شود و برای مواردی که نیاز به ضخامت زیادی می باشد مورد استفاده قرار می گیرد

قیمت هر یارد برابر است با : ۱۸۰۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۰گرم سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۷,۰۰۰,۰۰۰ریال۱۰,۵۰۰,۰۰۰ریال

لایی پرشین حدود ۶۰ گرمی رنگ سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ : حدود ۱۰۰ یارد

قیمت هر یارد برابر است با : ۱۰۵۰۰۰ ریال

لایی پرشین۶۰گرم۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۷,۵۰۰,۰۰۰ریال

لایی پرشین حدود ۶۰ گرم سفید و مشکی جور

تعداد : ۲ طاقه

۱ طاقه رنگ سفید + ۱ طاقه رنگ مشکی

متراژ هر طاقه : حدود ۵۰ یارد

قیمت هر یارد برابر است با : ۷۵۰۰۰ ریال

قیمت هر طاقه برابر است با : ۳۷۵۰۰۰۰ ریال