لایی چسب یقه حاشیه سبز۵۰متری(۵طاقه)

قیمت اصلی ریال۱۶۲.۵۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱۵۷.۵۰۰.۰۰۰ است.

لایی چسب مچ ویقه{توری چسب} (یک طاقه)

قیمت اصلی ریال۴۵.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۴۰.۰۰۰.۰۰۰ است.

لایی چسب یقه حاشیه سبز۲۰متری (۱۰طاقه)

قیمت اصلی ریال۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰ است.