لایی کاغذی

نمایش 1–12 از 55 نتیجه

لایی کاغذی حلقه ای{سایز وَ رنگ انتخابی} (یک حلقه)

۱۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی زنجان سفیدباندآبی عرض۱۱۰ (یک طاقه)

۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کلاس۵۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کلاس۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی مشکی باندآبی (یک طاقه)

۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه برش (یک طاقه۵۰متری)

۱۵۰,۰۰۰ ریال

لایی طرح تایوان کد۱۰۴۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی کلاس سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی سفیدباندقرمز (یک طاقه)

۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی کلاس سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی زنجان سفیدباندسرمه ای عرض۱۱۰ (یک طاقه)

۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی زنجان سفیدباند زرشکی عرض۱۱۰ (یک طاقه)

۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال