لایی کاغذی

نمایش 1–12 از 56 نتیجه

لایی کاغذی حلقه ای{سایز وَ رنگ انتخابی} (یک حلقه)

ریال۱۳۰.۰۰۰ریال۲۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی زنجان سفیدباندآبی عرض۱۱۰ (یک طاقه)

ریال۴.۱۰۰.۰۰۰ریال۸.۲۰۰.۰۰۰

لایی کلاس۵۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۲.۲۵۰.۰۰۰

لایی کلاس۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۴.۴۰۰.۰۰۰

هزینه برش (یک طاقه۵۰متری)

ریال۱۵۰.۰۰۰

لایی کاغذی مشکی باندآبی (یک طاقه)

ریال۳.۰۰۰.۰۰۰

لایی طرح تایوان کد۱۰۴۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۲.۱۰۰.۰۰۰ریال۲.۵۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی زنجان سفیدباندسرمه ای عرض۱۱۰ (یک طاقه)

ریال۳.۱۰۰.۰۰۰ریال۶.۲۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی زنجان سفیدباند زرشکی عرض۱۱۰ (یک طاقه)

ریال۲.۶۰۰.۰۰۰ریال۵.۲۰۰.۰۰۰

پشم شیشه نمدی چسب دار{اسلش} (یک بسته)

ریال۱.۰۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی های کلاس سفید باندقرمز عرض۱۱۰ (یک طاقه)

ریال۲.۹۰۰.۰۰۰ریال۵.۸۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی گریوه سفیدباند آبی (یک طاقه)

ریال۶.۹۰۰.۰۰۰