لایی کاغذی

نمایش 1–24 از 52 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

لایی کاغذی زنجان سفیدباندآبی عرض۱۱۰ (یک طاقه)

۳,۴۰۰,۰۰۰ریال۶,۸۰۰,۰۰۰ریال

لایی کاغذی حلقه ای{سایز وَ رنگ انتخابی} (یک حلقه)

۱۰۰,۰۰۰ریال۱۶۰,۰۰۰ریال

لایی کلاس۵۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۲,۰۰۰,۰۰۰ریال

لایی کلاس۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۳,۹۵۰,۰۰۰ریال

لایی کاغذی مشکی باندآبی (یک طاقه)

۲,۷۵۰,۰۰۰ریال

لایی کاغذی کلاس سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۵,۳۰۰,۰۰۰ریال۵,۵۰۰,۰۰۰ریال

لایی طرح تایوان کد۱۰۴۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۱,۷۰۰,۰۰۰ریال۲,۲۰۰,۰۰۰ریال

لایی کاغذی کلاس سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ریال ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ریال

هزینه برش (یک طاقه۵۰متری)

۱۲۰,۰۰۰ریال

لایی کاغذی سفیدباندقرمز (یک طاقه)

۲,۶۵۰,۰۰۰ریال

لایی کاغذی زنجان سفیدباندسرمه ای عرض۱۱۰ (یک طاقه)

۲,۶۰۰,۰۰۰ریال۵,۲۰۰,۰۰۰ریال

لایی کاغذی های کلاس سفید باندقرمز عرض۱۱۰ (یک طاقه)

۲,۴۰۰,۰۰۰ریال۴,۸۰۰,۰۰۰ریال

لایی کاغذی زنجان سفیدباند زرشکی عرض۱۱۰ (یک طاقه)

۲,۱۵۰,۰۰۰ریال۴,۳۰۰,۰۰۰ریال

لایی کاغذی کلاس سفیدومشکی جور (۶طاقه)

۳۵,۴۰۰,۰۰۰ریال ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ریال

لایی کاغذی نخدارعرض۱۵۰رنگ طوسی (یک طاقه)

۱۱,۲۰۰,۰۰۰ریال

لایی کاغذی طرح تایوان حلقه ای{سایزانتخابی} (۲حلقه)

۱۲۰,۰۰۰ریال۱۶۰,۰۰۰ریال

لایی کاغذی گریوه سفیدباند آبی (یک طاقه)

۶,۰۰۰,۰۰۰ریال

لایی زنجان مشکی باندسرمه ای عرض۱۱۰ (یک طاقه)

۲,۶۵۰,۰۰۰ریال۵,۳۰۰,۰۰۰ریال

لایی کاغذی مشکی باندقرمز (یک طاقه)

۲,۷۰۰,۰۰۰ریال

لایی کاغذی سفیدباندبنفش{ضخیم} (۱۰طاقه)

۳۳,۰۰۰,۰۰۰ریال ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ریال

لایی کاغذی قدک گریوه باندآبی (یک طاقه)

۲,۵۰۰,۰۰۰ریال

لایی کاغذی نخدار۵۰یاردی{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۳,۸۵۰,۰۰۰ریال

لایی کاغذی گریوه سفیدباندقرمز (یک طاقه)

۵,۲۰۰,۰۰۰ریال

لایی کاغذی مشکی باندآبی (۱۰طاقه)

۲۷,۵۰۰,۰۰۰ریال ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ریال