مشاهده همه 10 نتیجه

لایی کاغذی حلقه ای{سایز وَ رنگ انتخابی} (یک حلقه)

۱۳۰,۰۰۰ ریال۲۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی زنجان سفیدباندآبی عرض۱۱۰ (یک طاقه)

۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه برش (یک طاقه۵۰متری)

۱۵۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی زنجان سفیدباندسرمه ای عرض۱۱۰ (یک طاقه)

۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی زنجان سفیدباند زرشکی عرض۱۱۰ (یک طاقه)

۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال

پشم شیشه نمدی چسب دار{اسلش} (یک بسته)

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی زنجان سفیدباندآبی عرض۱۰۰ (یک طاقه)

۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال

پشم شیشه نمدی چسب دار (یک طاقه)

۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی زنجان مشکی باندسرمه ای عرض۱۱۰ (یک طاقه)

۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی زنجان سفیدباندقرمزعرض۱۱۰ (یک طاقه)

۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال