عمده فروشی لائی چسب(فروش ویژه)

20 کالا

 • چسب حرارتی صنعتی سایزکوچک(یک کارتن۲۵کیلویی)

  12,750,000ریال
  چسب حرارتی  صنعتی{زرد} سایز کوچک این چسب از قدرت چسبندگی بالاتری نسبت به گونه های شفاف و عمومی این نوع چسب برخوردار است و هم چنین نقظه ی ذوب آن نیز بالاتر است ، لذا معروف به چسب حرارتی صنعتی می باشد. تعداد ۲۵بسته  یک کیلویی = جمعا ۲۵کیلو چسب…
 • حراج!

  چسب یقهT-600 اَعلاء (۴طاقه۵۰یاردی)

  36,500,000ریال 31,600,000ریال
  لائی چسب یقه اعلاء T600   (تی۶۰۰) مشخصات فال: ۴ طاقه ۵۰ یاردی =۲۰۰یارد  برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۱۵۸۰۰۰ریال چسب دار ضخیم و اعلاء متراژ طاقه : ۵۰ یارد عرض :۱۱۲ سانتی متر چسبندگی این نوع لایی به تضمین می باشد
 • ناموجــود

  لایی چسب یقه لب مشکی۱۵یاردی ضخیم (شش طاقه۱۵یاردی)

  15,120,000ریال
  چسب یقه  ۱۵ یاردی لب مشکی  (ضخیم)   تعداد ۶ طاقه ۱۵ یاردی = جمعا ۹۰ یارد  برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۱۶۸۰۰۰ریال قیمت طاقه ۱۵ یاردی برابر است با:۲۵۲۰۰۰۰ ریال چسب دار با چسبی خاص (علارقم لائی یقه های دیگرکه باپرس چسبانده می شوند،چسب این نوع لائی…
 • حراج!

  لایی حریر۲۵یاردی سفیدومشکی جور(بیست طاقه۲۵یاردی)

  39,000,000ریال 33,000,000ریال
  لایی حریر سفید و مشکی  (۲۰ طاقه) شرایط فال : سفید ۱۰ طاقه + مشکی ۱۰ طاقه = جمعا ۲۰ طاقه قیمت هر یارد برابر است با :۶۶۰۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر است با :۱۶۵۰۰۰۰ریال  برند: G-L-A متراژ طاقه: ۲۵یارد عرض: ۱۲۲ گرماژ : حدود ۵۰ گرم چسبندگی این نوع…
 • حراج!
  ناموجــود

  لایی حریررنگی تک رنگ(رنگ انتخابی) (یک کیسه۱۵طاقه ای)

  24,750,000ریال 24,600,000ریال
  لایی حریر رنگی ۲۵ یاردی رنگ انتخابی ۱۵ طاقه لطفا تلفنی از موجود بودن رنگهای مد نظر اطمینان حاصل بفرمایید رنگ های  انتخابی مورد نیاز مربوط به این سفارش را ، در قسمت یادداشت سفارش ثبت کنید تا  رنگ های موجود برای شما گذاشته شود و یا اینکه رنگهای این…
 • لایی حریررنگی فال۳۰رنگ سریC (یک کیسه۳۰طاقه ای)

  52,500,000ریال
  لایی حریر رنگی ۲۵ یاردی فال ۳۰ رنگ سری C قیمت هر یارد برابر است با :۷۰۰۰۰ریال قیمت طاقه  :۱۷۵۰۰۰۰ ریال تعداد در یک فال :۳۰ طاقه  برند: G-L-A متراژ طاقه: ۲۵یارد عرض: ۱۲۲ گرماژ : حدود ۵۰ گرم
 • حراج!

  لایی حریررنگی فال۵۰رنگ(یک کیسه۵۰طاقه ای)

  79,000,000ریال 72,500,000ریال
  لایی حریر رنگی ۲۵ یاردی فال ۵۰ رنگ قیمت هر یارد برابر است با :۵۸۰۰۰ریال قیمت طاقه  :۱۴۵۰۰۰۰ریال تعداد در یک فال :۵۰ طاقه  برند: G-L-A متراژ طاقه: ۲۵یارد عرض: ۱۲۲ گرماژ : حدود ۵۰ گرم
 • حراج!

  لایی حریررنگی۲۵یاردی عرض۱۵۰فال۲۰رنگ(دوکیسه۲۰طاقه ای)

  82,000,000ریال 80,000,000ریال
  لایی حریر رنگی ۲۵ یاردی عرض ۱۵۰ شرایط فال = ۲ سری فال ۲۰ طاقه ای =جمعا ۴۰ طاقه ۲۵ یاردی قیمت هر یارد برابر است با :۸۰۰۰۰ریال قیمت طاقه  :۲۰۰۰۰۰۰ریال تعداد رنگ در فال : ۲۰ رنگ  برند: G-L-A متراژ طاقه: ۲۵یارد عرض: ۱۵۰ گرماژ : حدود ۵۰ گرم
 • حراج!

  لایی زانفیکس طاقه ۲۰یاردی سفید (ده طاقه)

  14,300,000ریال 12,900,000ریال
  لایی زانفیکس طاقه  سفید ۲۰یاردی  شرایط فال : ۱۰ طاقه قیمت هر طاقه برابر است با : ۱۲۹۰۰۰۰ریال متراژ: حدود ۲۰ یارد عرض:۱۱۲ تحتبرند:G-L-A این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد
 • حراج!

  لایی زانفیکس طاقه ۶۵یاردی سفید(ده طاقه)

  40,000,000ریال 32,500,000ریال
  زانفیکس طاقه سفید ۶۵ یاردی  تعداد ۱۰طاقه قیمت هر طاقه برابر است با:  ۳۲۵۰۰۰۰ریال تحتبرند:G-L-A متراژ:۶۵یارد عرض:۱۱۲ این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد
 • حراج!

  لایی زانفیکس طاقه مشکی ۶۵یاردی(ده طاقه)

  47,000,000ریال 39,500,000ریال
  زانفیکس طاقه  مشکی ۶۵یاردی تعداد ۱۰طاقه قیمت هر طاقه برابر است با :۳۹۵۰۰۰۰ریال متراژ: ۶۵یارد عرض:۱۱۲ این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد
 • حراج!

  لایی زانفیکس طاقه مشکی۲۰یاردی(ده طاقه)

  14,900,000ریال 13,900,000ریال
  لایی زانفیکس طاقه  مشکی ۲۰یاردی  تعداد ۱۰ طاقه قیمت هر طاقه برابر است با : ۱۳۹۰۰۰۰ریال متراژ: حدود۲۰ یارد عرض:۱۱۲ تحتبرند:G-L-A این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد
 • حراج!
  ناموجــود

  لایی کاغذی سفیدباندآبی (ده طاقه۵۰متری)

  13,000,000ریال 12,700,000ریال
  لایی کاغذی خارجی سفید باند آبی عرض ۱۰۰ شرایط فال : ۱۰ طاقه ۵۰متری =۵۰۰ متر  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با : ۲۵۴۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر است با :۱۲۷۰۰۰۰ ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰متر عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند آبی (ضخیم)…
 • ناموجــود

  لایی کاغذی سفیدباندسبز (ده طاقه۵۰یاردی)

  5,500,000ریال
  لایی کاغذی خارجی سفید باند سبز ۱۰ طاقه  برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۱۱۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر است با :۵۵۰۰۰۰ ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰ یارد عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند سبز چسبندگی این نوع لایی به تضمین می باشد جهت…
 • ناموجــود

  لایی کاغذی سفیدباندقرمز (ده طاقه۵۰متری)

  11,900,000ریال
  لایی کاغذی خارجی سفید باندقرمز ۱۰ طاقه شرایط فال : ۱۰ طاقه ۵۰متری =۵۰۰ متر  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با : ۲۳۸۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر است با :۱۱۹۰۰۰۰ ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰متر عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند قرمز (ضخامت متوسط)…
 • لایی کاغذی کلاس سفید{اعلاء}کد۹۰۴۰ (ده طاقه۵۰یاردی)

  12,000,000ریال
  لایی کلاس سفید ۵۰یاردی {اعلاء} شرایط فال = ۱۰ ظاقه۵۰یاردی  =جمعا ۵۰۰ یارد کد : ۹۰۴۰  برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۲۴۰۰۰ ریال قیمت هرطاقه برابر است با :۱۲۰۰۰۰۰ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰یارد عرض :۹۰ چسبندگی این نوع لایی به تضمین می…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه