تسمه چرخ

7 کالا

 • تسمه چرخ خانگی (یک بسته)

  640,000ریال
  تسمه چرخ خیاطی خانگی شماره ۱۱۱ یا ۱۱۵ (انتخابی) تعداد : یک بسته هر بسته معروف به ۲۰ عدد می باشد این نوع تسمه برای چرخ های خانگی مورد استفاده قرار می گیرد تسمه ها،قدرت موتور را به چرخ خیاطی انتقال می دهند تسمه شماره ۱۱۱ برای چرخ خانگی عمدتا…
 • تسمه چرخ صنعتی سردوز (یک بسته)

  700,000ریال
  تسمه چرخ صنعتی سردوز شماره ۱۲۳ یا ۱۲۳ انتخابی تعداد : یک بسته هر بسته معروف به ۲۰ عدد می باشد این نوع تسمه برای چرخ های خیاطی سردوز(زیگزال)مورد استفاده قرار می گیرد تسمه ها،قدرت موتور را به چرخ خیاطی انتقال می دهند قیمت هر عدد برابر است با :…
 • لایی چسب وخرازی

  تسمه چرخ ژانومه (یک بسته)

  1,000,000ریال
  تسمه چرخ ژانومه شماره ۳۱۵ یا ۳۸۰ (انتخابی) تعداد : یک بسته هر بسته معروف به ۲۰ عدد می باشد این نوع تسمه برای چرخ های ژانومه مورد استفاده قرار می گیرد تسمه ها،قدرت موتور را به چرخ خیاطی انتقال می دهند تسمه شماره ۳۱۵ عمدتا برای چرخ ژانومه ۸۰۲…
 • تسمه چرخ ژاپن

  تسمه چرخ خانگی طرح ژاپن اعلاء (۱۰۰عدد)

  5,500,000ریال
  تسمه چرخ خانگی مدل ژاپن اعلاء تعداد : یک بسته هر بسته معروف به ۱۰۰ عدد می باشد این نوع تسمه برای چرخ های خیاطی خانگی مورد استفاده قرار می گیرند تسمه های طرح ژاپن به علت اینکه از کیفت بالایی برخوردار می باشند نسبت به دیگر مدل های تسمه،دیرتر…
 • تسمه چرخ ژاپن

  تسمه چرخ خانگی طرح ژاپن اعلاء (۲۰عدد)

  1,400,000ریال
  تسمه چرخ خانگی مدل ژاپن اعلاء تعداد : یک بسته هر بسته معروف به ۲۰ عدد می باشد این نوع تسمه برای چرخ های خیاطی خانگی مورد استفاده قرار می گیرند تسمه های طرح ژاپن به علت اینکه از کیفت بالایی برخوردار می باشند نسبت به دیگر مدل های تسمه،دیرتر…
 • ناموجــود

  تسمه چرخ خانگی شماره ۱۱۱ (۱۰۰بسته)

  38,000,000ریال
  تسمه چرخ خیاطی خانگی شماره ۱۱۱ تعداد : ۱۰۰ بسته هر بسته معروف به ۲۰ عدد می باشد این نوع تسمه برای چرخ های خانگی مورد استفاده قرار می گیرد تسمه ها،قدرت موتور را به چرخ خیاطی انتقال می دهند تسمه شماره ۱۱۱ برای چرخ خانگی عمدتا بدون ریگلاژ برروی…
 • ناموجــود

  تسمه چرخ صنعتی شماره۱۲۳ (۱۰۰بسته)

  40,000,000ریال
  تسمه چرخ صنعتی سردوز شماره ۱۲۳  تعداد : ۱۰۰ بسته هر بسته معروف به ۲۰ عدد می باشد این نوع تسمه برای چرخ های خیاطی سردوز(زیگزال)مورد استفاده قرار می گیرد تسمه ها،قدرت موتور را به چرخ خیاطی انتقال می دهند قیمت هر عدد برابر است با : ۲۰۰۰۰ ریال
پیگیری سفارش
لیست مقایسه