نوارپرده چهارنخ سپیده (۱۰توپ)

قیمت اصلی ریال۱۸.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱۵.۹۰۰.۰۰۰ است.

نوارپرده چهارنخ آبی{اَعلاء} (۱۰توپ)

قیمت اصلی ریال۲۱.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱۹.۵۰۰.۰۰۰ است.

نوارپرده چهارنخ قرمز (۱۰توپ)

قیمت اصلی ریال۲۱.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱۸.۶۰۰.۰۰۰ است.

گیره هوکس پلاستیکی (۵۰جعبه)

قیمت اصلی ریال۱۲.۵۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۱۰.۷۵۰.۰۰۰ است.