تفنگ وَ تیر اِتکیت

13 کالا

 • تیرتفنگ اتیکت زن{سایزانتخابی} (یک جعبه)

  150,000ریال
  تیر تفنگ اتیکت زن سایز انتخابی تعداد : یک جعبه در سایزهای ۱.۵ ، ۲.۵  و ۳.۵ هر جعبه معروف به ۵۰۰۰ عدد تیر می باشد این تیرها به طول های ۱.۵ ،۲.۵ و ۳.۵ سانت از جنس پلاستیک می باشد و جهت اتصال پلیسه های پایین پرده،اتیکت لباس،جوراب،اتصال مارک…
 • دستگاه تگ زن تفنگی

  تفنگ اتیکت زن مدلS (یک عدد)

  250,000ریال
  تفنگ اتیکت زن مدل S جعبه مشکی تعداد : یک عدد از تفنگ های اتکیت زن می توان بدون آسیب رساندن به لباس،کفش و یا...تگ یا همان اتیکت را به آن متصل نمود تفنگ اتکیت زن برای اتصال دادن لبه های پایین پرده نیز کاربرد دارد تفنگ های اتکیت زن…
 • تفنگ اتکیت زن

  تفنگ اتیکت زن مدلU-88 (یک عدد)

  350,000ریال
  تفنگ اتیکت زن مدل U-88 (معروف به کره) تعداد : یک عدد از تفنگ های اتکیت زن می توان بدون آسیب رساندن به لباس،کفش و یا...تگ یا همان اتیکت را به آن متصل نمود، تفنگ اتکیت زن برای اتصال دادن لبه های پایین پرده نیز کاربرد دارد تفنگ های اتکیت…
 • tofang

  تفنگ اتیکت زنMPIO (یک عدد)

  290,000ریال
  تفنگ اتیکت زن برند MPIO  تعداد : یک عدد از تفنگ های اتکیت زن می توان بدون آسیب رساندن به لباس،کفش و یا...تگ یا همان اتیکت را به آن متصل نمود تفنگ اتکیت زن برای اتصال دادن لبه های پایین پرده نیز کاربرد دارد تفنگ های اتکیت زن دارای انوع…
 • تفنگ اتیکت زن مدلJolly (یک عدد)

  300,000ریال
  تفنگ اتیکت زن مدل Jolly تعداد : یک عدد از تفنگ های اتکیت زن می توان بدون آسیب رساندن به لباس،کفش و یا...تگ یا همان اتیکت را به آن متصل نمود، تفنگ اتکیت زن برای اتصال دادن لبه های پایین پرده نیز کاربرد دارد تفنگ های اتکیت زن دارای انوع…
 • تفنگ اتیکت زن مدلLION (یک عدد)

  320,000ریال
  تفنگ اتیکت زن مدل LION تعداد : یک عدد از تفنگ های اتکیت زن می توان بدون آسیب رساندن به لباس،کفش و یا...تگ یا همان اتیکت را به آن متصل نمود، تفنگ اتکیت زن برای اتصال دادن لبه های پایین پرده نیز کاربرد دارد تفنگ های اتکیت زن دارای انوع…
 • تیرتفنگ اتیکت زن سایز۳٫۵ (۴۰جعبه)

  5,800,000ریال
  تیر تفنگ اتیکت زن سایز ۳٫۵ سانت تعداد : ۴۰ جعبه هر جعبه معروف به ۵۰۰۰ عدد تیر می باشد این تیرها به طول ۳.۵ سانت از جنس پلاستیک می باشد و جهت اتصال پلیسه های پایین پرده،اتیکت لباس،جوراب،اتصال مارک و...به کار برده می شود قیمت هر جعبه برابر است…
 • حراج!
  دستگاه تگ زن تفنگی
  ناموجــود

  تفنگ اتیکت زن Sجعبه مشکی (پنجاه عدد)

  8,000,000ریال 7,500,000ریال
  تفنگ اتیکت زن مدل S جعبه مشکی تعداد : ۵۰ عدد از تفنگ های اتکیت زن می توان بدون آسیب رساندن به لباس،کفش و یا...تگ یا همان اتیکت را به آن متصل نمود تفنگ اتکیت زن برای اتصال دادن لبه های پایین پرده نیز کاربرد دارد تفنگ های اتکیت زن…
 • تفنگ کارت زن
  ناموجــود

  تفنگ اتیکت زن اعلا۵۳۰S (یک عدد)

  400,000ریال
  تفنگ اتیکت زن اعلاء مدل 530S اعلاء تعداد : یک عدد از تفنگ های اتکیت زن می توان بدون آسیب رساندن به لباس،کفش و یا...تگ یا همان اتیکت را به آن متصل نمود تفنگ اتکیت زن برای اتصال دادن لبه های پایین پرده نیز کاربرد دارد تفنگ های اتکیت زن…
 • tofang
  ناموجــود

  تفنگ اتیکت زنMPIO (پنجاه عدد)

  12,500,000ریال
  تفنگ اتیکت زن برند MPIO  تعداد : ۵۰ عدد از تفنگ های اتکیت زن می توان بدون آسیب رساندن به لباس،کفش و یا...تگ یا همان اتیکت را به آن متصل نمود تفنگ اتکیت زن برای اتصال دادن لبه های پایین پرده نیز کاربرد دارد تفنگ های اتکیت زن دارای انوع…
 • ناموجــود

  تیرتفنگ اتیکت زن سایز۱٫۵ (۴۰جعبه)

  5,800,000ریال
  تیرتفنگ اتیکت زن سایز ۱٫۵ سانت تعداد : ۴۰ جعبه هر جعبه معروف به ۵۰۰۰ عدد تیر می باشد این تیرها به طول ۱.۵ سانت از جنس پلاستیک می باشد و جهت اتصال پلیسه های پایین پرده،اتیکت لباس،جوراب،اتصال مارک و...به کار برده می شود قیمت هر جعبه برابر است با…
 • ناموجــود

  تیرتفنگ اتیکت زن سایز۲٫۵ (۴۰جعبه)

  5,800,000ریال
  تیرتفنگ اتیکت زن سایز ۲٫۵ سانت تعداد : ۴۰ جعبه هر جعبه معروف به ۵۰۰۰ عدد تیر می باشد این تیرها به طول ۲.۵ سانت از جنس پلاستیک می باشد و جهت اتصال پلیسه های پایین پرده،اتیکت لباس،جوراب،اتصال مارک و...به کار برده می شود قیمت هر جعبه برابر است با…
 • ناموجــود

  سوزن تفنگ اتیکت (۵بسته)

  800,000ریال
  سوزن(یدک) تفنگ اتیکت زن  تعداد : یک بسته هر بسته دارای ۵ عدد سوزن تفنگ اتکیت می باشد از تفنگ های اتکیت زن می توان بدون آسیب رساندن به لباس،کفش و یا...تگ یا همان اتیکت را به آن متصل نمود، با توجه به امکان شکست سوزن این تفنگ ها،دارای قابلیت…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه