لایی زانفیکس

35 کالا

 • زانفیکس۱٫۸سانت۴تایی{رنگ انتخابی} (۵بسته)

  شروع از : 650,000ریال
  زانفیکس ۱٫۸ سانت ۴ حلقه ای رنگ سفید یا مشکی (انتخابی) تعداد : ۵ بسته هر بسته معروف به ۴ حلقه می باشد متراژ هر حلقه : حدود ۲۰ یارد این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت…
 • زانفیکس۱٫۸سانت{رنگ انتخابی} (۱۰حلقه)

  شروع از : 800,000ریال
  زانفیکس ۱٫۸ سانت رنگ سفیدیامشکی (انتخابی) تعداد : ۱۰ حلقه این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه رنگ سفید برابر است با : ۸۰۰۰۰ ریال قیمت هر حلقه رنگ مشکی برابر است با : ۱۰۰۰۰۰…
 • لائه چسب

  زانفیکس۱٫۸سانت۱۸متری کاغذدار (۵حلقه)

  650,000ریال
  زانفیکس حلقه ۱٫۸ سانت کاغذدار (ترک) تعداد : ۵ حلقه متراژ هر حلقه : حدود ۱۸ متر این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه برابر است با : ۱۳۰۰۰۰ ریال
 • زانفیکس۲.۸ سانت{رنگ انتخابی} (۵حلقه)

  شروع از : 600,000ریال
  زانفیکس ۲.۸ سانت رنگ سفید یا مشکی (انتخابی) تعداد : ۵ حلقه این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه برابر است با : ۱۲۰۰۰۰ ریال قیمت هر حلقه برابر است با : ۱۴۵۰۰۰ریال
 • حراج!

  زانفیکس۱٫۳سانت سفید (۱۷۲حلقه)

  11,180,000ریال 10,320,000ریال
  زانفیکس ۱.۳ سانت رنگ سفید تعداد : ۱۷۲ حلقه این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه برابر است با : ۶۰۰۰۰ریال
 • پودر زانفیکس

  پودر رازیتیو (یک عدد)

  160,000ریال
  پودر رازیتیو (پودر زانفیکس) تعداد : یک عدد پودر رازیتیو که با نام های پودر زانفیکس و چسب پودری نیز یاد می شود موارد استفاده فراوانی دارد.به طوری که می توان آن را جایگزین دوخت در انواع تعمیرات،آسیب دیدگی،وصله کاری،سجاف،لبه کاری البسه و چسباندن آرم و نشان نمود.محل اتصال در…
 • زانفیکس۲٫۸سانت۴تایی{رنگ انتخابی} (۵بسته)

  شروع از : 850,000ریال
  زانفیکس ۲٫۸ سانت ۴ حلقه ای رنگ سفید یا مشکی (انتخابی) تعداد : ۵ بسته هر بسته معروف به ۴ حلقه می باشد متراژ هر حلقه : حدود ۲۰ یارد این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت…
 • حراج!
  فروش لایی چسب آنلاین

  زانفیکس حلقه۱٫۸سانت مشکی (۱۱۲حلقه)

  11,200,000ریال 10,976,000ریال
  زانفیکس ۱٫۸ سانت رنگ مشکی تعداد : یک کارتن هر کارتن معروف به ۱۱۲ حلقه می باشد این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه برابر است با : ۹۸۰۰۰ ریال
 • چسب خیاطی

  لایی زانفیکس طاقه سفید۲۰یاردی (یک طاقه)

  1,550,000ریال
  زانفیکس طاقه  رنگ سفید  تعداد : یک طاقه متراژ : حدود ۲۰ یارد این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر یارد برابر است با : ۷۷۵۰۰ریال
 • حراج!
  لائی چسب

  زانفیکس۱٫۸سانت سفید۴تایی (۱۳۰بسته)

  16,900,000ریال 16,640,000ریال
  زانفیکس ۱٫۸ سانت ۴ حلقه ای رنگ سفید تعداد : ۱۳۰ بسته هر بسته معروف به ۴ حلقه می باشد متراژ : حدود ۲۰ یارد این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر بسته برابر است با…
 • زانفیکس۴٫۸سانت۴تایی{رنگ انتخابی} (یک بسته)

  شروع از : 300,000ریال
  زانفیکس ۴٫۸ سانت ۴ حلقه ای رنگ سفید یا مشکی (انتخابی) تعداد : یک بسته هر بسته معروف به ۴ حلقه می باشد متراژ هر حلقه : حدود ۲۰ یارد این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت…
 • پودر زانفیکس

  پودر رازیتیو (یک کارتن)

  11,760,000ریال
  پودر رازیتیو (پودر زانفیکس) تعداد:یک کارتن هر کارتن معروف به ۸۴ عدد می باشد پودر رازیتیو که با نام های پودر زانفیکس و چسب پودری نیز یاد می شود موارد استفاده فراوانی دارد.به طوریکه می توان آنرا جایگزین دوخت در انواع تعمیرات،آسیب دیدگی،وصله کاری،سجاف،لبه کاری البسه و چسباندن آرم و…
 • زانفیکس ترک کاغذدار

  زانفیکس۱٫۳سانت کاغذدار{ترک} (۵حلقه)

  500,000ریال
  زانفیکس ۱٫۳ سانت کاغذدار ترک تعداد : ۵ حلقه متراژ هر حلقه : حدود ۱۸ متر این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه برابر است با :۱۰۰۰۰۰ریال
 • زانفیکس کاغذدارترک

  زانفیکس۲٫۸سانت۱۸متری کاغذدار{ترک} (یک حلقه)

  200,000ریال
  زانفیکس ۲٫۸ سانت کاغذدار (ترک) تعداد : یک حلقه متراژ هر حلقه : حدود ۱۸ متر این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه برابر است با : ۲۰۰۰۰۰ ریال
 • زانفیکس خیاطی

  لایی زانفیکس طاقه مشکی۲۰یاردی (یک طاقه)

  1,700,000ریال
  لایی زانفیکس طاقه رنگ مشکی  تعداد : یک طاقه متراژ : حدود ۲۰ یارد این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر یارد برابر است با : ۸۵۰۰۰ ریال
 • زانفیکس۱٫۳سانت{رنگ انتخابی} (۱۰حلقه)

  شروع از : 650,000ریال
  زانفیکس ۱٫۳ سانت رنگ سفید یا مشکی (انتخابی) تعداد : ۱۰حلقه این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه رنگ سفید برابر است با : ۶۵۰۰۰ ریال قیمت هر حلقه رنگ مشکی برابر است با :…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه