لایی زانفیکس

34 کالا

 • پودر زانفیکس

  پودر رازیتیو (۵عدد)

  650,000ریال
  پودر رازیتیو (پودر زانفیکس) تعداد : ۵ عدد پودر رازیتیو که با نام های پودر زانفیکس و چسب پودری نیز یاد می شود موارد استفاده فراوانی دارد.به طوری که می توان آن را جایگزین دوخت در انواع تعمیرات،آسیب دیدگی،وصله کاری،سجاف،لبه کاری البسه و چسباندن آرم و نشان نمود.محل اتصال در…
 • حراج!
  پودر زانفیکس

  پودر رازیتیو (یک کارتن)

  11,000,000ریال 10,300,000ریال
  پودر رازیتیو (پودر زانفیکس) تعداد:یک کارتن هر کارتن معروف به ۸۴ عدد می باشد پودر رازیتیو که با نام های پودر زانفیکس و چسب پودری نیز یاد می شود موارد استفاده فراوانی دارد.به طوریکه می توان آنرا جایگزین دوخت در انواع تعمیرات،آسیب دیدگی،وصله کاری،سجاف،لبه کاری البسه و چسباندن آرم و…
 • فروش لایی چسب آنلاین

  زانفیکس حلقه۱٫۸سانت مشکی (۱۱۲حلقه)

  7,616,000ریال
  زانفیکس ۱٫۸ سانت رنگ مشکی تعداد : یک کارتن هر کارتن معروف به ۱۱۲ حلقه می باشد این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه برابر است با : ۶۸۰۰۰ ریال
 • لائه چسب
  ناموجــود

  زانفیکس حلقه۱٫۸سانت۱۸متری کاغذدار (۲۲۴حلقه)

  16,800,000ریال
  زانفیکس حلقه ۱٫۸ سانت  کاغذدار (ترک) تعداد : در هر کارتن حدود ۲۲۴ حلقه قرار دارد متراژ : حدود ۱۸ متر این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه برابر است با : ۷۵۰۰۰ریال
 • زانفیکس حلقه۳٫۸سانت۴تایی{رنگ انتخابی} (یک بسته)

  شروع از : 240,000ریال
  زانفیکس ۳٫۸ سانت ۴ حلقه ای رنگ سفید یا مشکی (انتخابی) تعداد : یک بسته هر بسته معروف به ۴ حلقه می باشد متراژ هر حلقه : حدود ۲۰ یارد این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت…
 • قیمت زانفیکس کاغذدار

  زانفیکس طاقه کاغذدار{ترک} (یک طاقه)

  1,600,000ریال
  زانفیکس طاقه کاغذدار عرض ۳۵ سانت تعداد : یک طاقه متراژ طاقه : معروف به ۱۸ متری می باشد این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر متر برابر است با : ۸۸۸۹ ریال
 • زانفیکس۱٫۳سانت سفید (۱۷۲حلقه)

  8,944,000ریال
  زانفیکس ۱.۳ سانت رنگ سفید تعداد : ۱۷۲ حلقه این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه برابر است با : ۵۲۰۰۰ریال
 • زانفیکس ترک کاغذدار

  زانفیکس۱٫۳سانت کاغذدار{ترک} (۱۰حلقه)

  600,000ریال
  زانفیکس ۱٫۳ سانت کاغذدار ترک تعداد : ۱۰ حلقه متراژ هر حلقه : حدود ۱۸ متر این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه برابر است با : ۶۰۰۰۰ریال
 • زانفیکس۱٫۳سانت{رنگ انتخابی} (۱۰حلقه)

  شروع از : 550,000ریال
  زانفیکس ۱٫۳ سانت رنگ سفید یا مشکی (انتخابی) تعداد : ۱۰حلقه این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه رنگ سفید برابر است با : ۵۵۰۰۰ ریال قیمت هر حلقه رنگ مشکی برابر است با :…
 • لائی چسب

  زانفیکس۱٫۸سانت سفید۴تایی (۱۳۰بسته)

  12,740,000ریال
  زانفیکس ۱٫۸ سانت ۴ حلقه ای رنگ سفید تعداد : ۱۳۰ بسته هر بسته معروف به ۴ حلقه می باشد متراژ : حدود ۲۰ یارد این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر بسته برابر است با…
 • خرازی و لایی چسب

  زانفیکس۱٫۸سانت مشکی۴تایی (۱۳۰بسته)

  14,040,000ریال
  زانفیکس ۱٫۸ سانت ۴ حلقه ای رنگ مشکی  تعداد : ۱۳۰ بسته هر بسته معروف به ۴ حلقه ای می باشد متراژ هر حلقه : حدود ۲۰ یارد این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر بسته…
 • زانفیکس۱٫۸سانت{رنگ انتخابی} (۱۰حلقه)

  شروع از : 650,000ریال
  زانفیکس ۱٫۸ سانت رنگ سفید یا مشکی (انتخابی) تعداد : ۱۰ حلقه این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه رنگ سفید برابر است با : ۶۵۰۰۰ ریال قیمت هر حلقه رنگ مشکی برابر است با…
 • لائه چسب

  زانفیکس۱٫۸سانت۱۸متری کاغذدار (۱۰حلقه)

  800,000ریال
  زانفیکس حلقه ۱٫۸ سانت کاغذدار (ترک) تعداد : ۱۰ حلقه متراژ هر حلقه : حدود ۱۸ متر این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه برابر است با : ۸۰۰۰۰ ریال
 • زانفیکس۱٫۸سانت۴تایی{رنگ انتخابی} (۱۰بسته)

  شروع از : 1,000,000ریال
  زانفیکس ۱٫۸ سانت ۴ حلقه ای رنگ سفید یا مشکی (انتخابی) تعداد : ۱۰ بسته هر بسته معروف به ۴ حلقه می باشد متراژ هر حلقه : حدود ۲۰ یارد این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت…
 • زانفیکس ترک

  زانفیکس۱٫۸سانت۸۰یاردی کاغذدار{ترک} (یک حلقه)

  320,000ریال
  زانفیکس ۱٫۸ سانت کاغذدار (ترک) تعداد : یک حلقه متراژ هر حلقه : حدود ۸۰ یارد این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه برابر است با : ۳۲۰۰۰۰ ریال
 • زانفیکس۱.۳سانت مشکی (۱۷۲حلقه)

  9,804,000ریال
  زانفیکس ۱.۳ سانت رنگ مشکی تعداد : ۱۷۲ حلقه این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه برابر است با : ۵۷۰۰۰ ریال
پیگیری سفارش
لیست مقایسه