زانفیکس برش خورده

20 کالا

 • قیمت لایه چسب

  زانفیکس حلقه۱٫۳سانت سفید (۱۰حلقه)

  450,000ریال
  زانفیکس ۱٫۳ سانت رنگ سفید تعداد : ۱۰ حلقه عرض : معروف به ۱٫۳ سانت متراژ : حدود ۷۰ یارد این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه برابر است با : ۴۵۰۰۰ ریال
 • فروش زانفیکس

  زانفیکس حلقه۲٫۸سانت مشکی (۱۰حلقه)

  1,000,000ریال
  زانفیکس ۲٫۸ سانت رنگ مشکی تعداد : ۱۰ حلقه عرض : معروف به ۲٫۸ سانت متراژ : حدود ۷۰ یارد این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه برابر است با : ۱۰۰۰۰۰ ریال
 • زانفیکس متری

  زانفیکس حلقه۳٫۸سانت سفید۴تایی (یک بسته)

  230,000ریال
  زانفیکس ۳٫۸ سانت رنگ سفید ۴ حلقه ای تعداد : یک بسته هر بسته معروف به ۴ حلقه می باشد متراژ هر حلقه : حدود ۲۰ یارد عرض : ۳٫۸ سانت این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد…
 • زیپ لباس

  زانفیکس حلقه۳٫۸سانت مشکی ۴تایی (یک بسته)

  260,000ریال
  زانفیکس ۳٫۸ سانت مشکی (در بسته بندی ۴ حلقه ای) تعداد : یک بسته هر بسته معروف به ۴ حلقه می باشد متراژ هر حلقه : حدود ۲۰ یارد عرض : معروف به ۳٫۸ سانتیمتر این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه…
 • خریدزانفیکس

  زانفیکس۱٫۳سانت مشکی (۱۰حلقه)

  500,000ریال
  زانفیکس ۱٫۳ سانت رنگ مشکی تعداد : ۱۰حلقه متراژ : حدود ۷۰ یارد عرض : معروف به ۱٫۳ سانتیمتر این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه برابر است با : ۵۰۰۰۰ ریال
 • چسب زانفیکس

  زانفیکس۱٫۸سانت سفید (۱۰حلقه)

  560,000ریال
  زانفیکس ۱٫۸ سانت رنگ سفید تعداد:۱۰ حلقه عرض: معروف به ۱٫۸ سانتی متر متراژهر حلقه : حدود ۲۰ یارد این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه برابر است با : ۵۶۰۰۰ریال
 • چسب زانفیکس

  زانفیکس۱٫۸سانت سفید۴تایی (۱۰بسته)

  850,000ریال
  زانفیکس ۱٫۸ سانت رنگ سفید  (در بسته بندی ۴ حلقه ای) تعداد:۱۰ بسته هر بسته معروف به ۴ حلقه می باشد متراژهر حلقه : حدود ۲۰ یارد عرض: معروف به ۱٫۸ سانتی متر این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر…
 • لائی چسب

  زانفیکس۱٫۸سانت سفید۴تایی (۱۳۰بسته)

  10,660,000ریال
  زانفیکس ۱٫۸ سانت سفید (در بسته بندی ۴ تایی) تعداد : ۱۳۰ بسته هر بسته معروف به ۴ حلقه می باشد متراژ : حدود ۲۰ یارد عرض : معروف به ۱٫۸ سانتیمتر تحتبرند : G-L-A این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه…
 • زانفیکس چسب

  زانفیکس۱٫۸سانت مشکی (۱۰حلقه)

  650,000ریال
  زانفیکس ۱٫۸ رنگ سانت مشکی تعداد : ۱۰ حلقه عرض : معروف به ۱٫۸ سانتیمتر متراژ هر حلقه : حدود ۷۰ یارد این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه برابر است با : ۶۵۰۰۰ ریال
 • خرازی و لایی چسب

  زانفیکس۱٫۸سانت مشکی۴تایی (۱۰بسته)

  900,000ریال
  زانفیکس ۱٫۸ سانت مشکی  (در بسته بندی ۴ حلقه ای) تعداد: ۱۰ بسته هر بسته معروف به ۴ حلقه می باشد متراژهر حلقه : حدود ۲۰ یارد عرض: معروف به ۱٫۸ سانتی متر این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر…
 • خرازی و لایی چسب

  زانفیکس۱٫۸سانت مشکی۴تایی (۱۳۰بسته)

  11,310,000ریال
  زانفیکس ۱٫۸ سانت رنگ مشکی (در بسته بندی ۴ حلقه ای) تعداد : ۱۳۰ بسته هر بسته معروف به ۴ حلقه ای می باشد متراژ هر حلقه : حدود ۲۰ یارد عرض : معروف به ۱٫۸ سانتیمتر این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن…
 • زانفیکس 4تایی

  زانفیکس۲٫۸سانت سفید۴تایی (۱۰بسته)

  1,250,000ریال
  زانفیکس ۲٫۸ سانت رنگ سفید (در بسته بندی ۴ حلقه ای) تعداد : ۱۰ بسته هر بسته معروف به ۴ حلقه می باشد متراژ هر حلقه : حدود ۲۰ یارد عرض : معروف به ۲٫۸ سانتیمتر این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو…
 • حراج!
  زانفیکس 4تایی

  زانفیکس۲٫۸سانت سفید۴تایی (۱۳۰بسته)

  16,250,000ریال 15,860,000ریال
  زانفیکس ۲٫۸ سانت سفید (در بسته بندی ۴ حلقه ای) تعداد : ۱۳۰ بسته هر بسته معروف به ۴ حلقه ای می باشد متراژ هر حلقه : حدود ۲۰ یارد عرض : معروف به ۲٫۸ سانتیمتر این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو…
 • فروش زانفیکس

  زانفیکس۲٫۸سانت مشکی (۷۲حلقه)

  7,056,000ریال
  زانفیکس ۲٫۸ سانت رنگ مشکی تعداد : ۷۲ حلقه عرض : معروف به ۲٫۸ سانتیمتر متراژ : حدود ۷۰ یارد این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد قیمت هر حلقه برابر است با : ۹۸۰۰۰ ریال
 • زانفیکس

  زانفیکس۲٫۸سانت مشکی۴تایی (۱۰بسته)

  1,350,000ریال
  زانفیکس ۲٫۸ سانت رنگ مشکی (در بسته بندی ۴ حلقه ای) تعداد : ۱۰ بسته هر بسته معروف به ۴ حلقه می باشد متراژ هر حلقه : حدود ۲۰ یارد عرض : معروف به ۲٫۸ سانتیمتر این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو…
 • حراج!
  زانفیکس

  زانفیکس۲٫۸سانت مشکی۴تایی (۱۳۰بسته)

  18,550,000ریال 17,160,000ریال
  زانفیکس  ۲٫۸ سانت رنگ مشکی (در بسته بندی ۴ حلقه ای) تعداد : ۱۳۰ بسته هر بسته معروف به ۴ حلقه ای می باشد متراژ هر حلقه : حدود ۲۰ یارد عرض : معروف به ۲٫۸ سانتیمتر این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه