ربان (ساتن)

59 کالا

 • اجناس مغازه خرازی

  ساتن ۲٫۵سانت رنگ قرمز(شش حلقه)

  456,000ریال
  ربان ساتن ۲٫۵ سانت رنگ قرمز تعداد در هر بسته ۶  حلقه  می باشد قیمت هرحلقه برابر است با : ۷۶۰۰۰ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان…
 • حراج!
  اجناس مغازه خرازی

  ساتن ۲٫۵سانت رنگ قرمز(یک کارتن۱۲۰حلقه ای)

  9,240,000ریال 9,000,000ریال
  ربان ساتن ۲٫۵ سانت رنگ قرمز تعداد در هر کارتن ۱۲۰ حلقه  می باشد قیمت هرحلقه برابر است با : ۷۵۰۰۰ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان…
 • ساتن برتل رنگ بندی جور(فال۳۰رنگ) (یک کارتن۳۰۰حلقه ای)

  7,200,000ریال
  ساتن برتل (۰٫۶۲۵ سانت) رنگ بندی جور (فال۳۰رنگ) (در بسته بندی ۳۰۰ حلقه ای) تعداد در هر کارتن ۳۰۰ حلقه  می باشد  ۵۰۰یاردی مشخصات رنگ بندی(فال) برتل : ۳۰ رنگ فصل که از هر رنگ ۱۰حلقه در کارتن می باشد فابریک  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برتل برابر است با : ۲۴۰۰۰ …
 • وسایل مورد نیاز خیاطی حرفه ای

  ساتن برتل(۰٫۶۲۵سانت)رنگ آبی(بیست حلقه)

  440,000ریال
  ساتن برتل(۰٫۶۲۵ سانت) رنگ آبی تعداد ۲۰حلقه  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۲۲۰۰۰ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان در تزئینات گل، هدیه و همچنین…
 • خرازی آنلاین

  ساتن برتل(۰٫۶۲۵سانت)رنگ سفید(بیست حلقه)

  480,000ریال
  ساتن برتل(۰٫۶۲۵ سانت) رنگ سفید  تعداد در هربسته ۲۰حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۲۴۰۰۰ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان در تزئینات…
 • حراج!
  خرازی آنلاین

  ساتن برتل(۰٫۶۲۵سانت)رنگ سفید(یک کارتن۴۰۰حلقه ای)

  12,000,000ریال 8,800,000ریال
  ساتن برتل(۰٫۶۲۵ سانت) رنگ سفید تعداد در هر کارتن ۴۰۰ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۲۲۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع…
 • خرید روبان اینترنتی
  ناموجــود

  ساتن برتل(۰٫۶۲۵سانت)رنگ سیدی (یک کارتن۴۰۰حلقه ای)

  10,800,000ریال
  ساتن برتل(۰٫۶۲۵ سانت) رنگ سیدی تعداد در هر کارتن ۴۰۰ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۲۷۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع…
 • خرید روبان اینترنتی

  ساتن برتل(۰٫۶۲۵سانت)رنگ سیدی(بیست حلقه)

  480,000ریال
  ساتن برتل(۰٫۶۲۵ سانت) رنگ سیدی تعداد در هر بسته ۲۰ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۲۴۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع…
 • عمده فروشی لوازم خرازی بازارتهران

  ساتن برتل(۰٫۶۲۵سانت)رنگ شیری(بیست حلقه)

  480,000ریال
  ساتن برتل(۰٫۶۲۵سانت)رنگ شیری تعداد در هربسته حلقه ۲۰ می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۲۴۰۰۰ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان در تزئینات گل، هدیه…
 • عمده فروشی لوازم خرازی بازارتهران
  ناموجــود

  ساتن برتل(۰٫۶۲۵سانت)رنگ شیری(یک کارتن۴۰۰حلقه ای)

  10,000,000ریال
  ساتن برتل(۰٫۶۲۵ سانت) رنگ شیری تعداد در هر کارتن ۴۰۰ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۲۵۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع…
 • نمایندگی خرازی در تهران

  ساتن برتل(۰٫۶۲۵سانت)رنگ صورتی(بیست حلقه)

  480,000ریال
  ساتن برتل(۰٫۶۲۵ سانت) رنگ صورتی تعداد در هر بسته ۲۰ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۲۴۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع…
 • حراج!
  نمایندگی خرازی در تهران

  ساتن برتل(۰٫۶۲۵سانت)رنگ صورتی(یک کارتن۴۰۰حلقه ای)

  12,000,000ریال 8,800,000ریال
  ساتن برتل(۰٫۶۲۵ سانت) رنگ صورتی تعداد در هر کارتن ۴۰۰ حلقه  می باشد فابریک  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۲۲۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین…
 • اقلام موجود خرازی

  ساتن برتل(۰٫۶۲۵سانت)رنگ قرمز(بیست حلقه)

  540,000ریال
  ساتن برتل  رنگ قرمز سایز : (۰٫۶۲۵ سانت) تعداد یک بسته  ۲۰ حلقه ای  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۲۷۰۰۰ ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع…
 • حراج!
  اقلام موجود خرازی

  ساتن برتل(۰٫۶۲۵سانت)رنگ قرمز(یک کارتن۴۰۰حلقه ای)

  12,000,000ریال 10,400,000ریال
  ساتن برتل(۰٫۶۲۵ سانت) رنگ قرمز تعداد در هر کارتن ۴۰۰ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۲۶۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع…
 • کانال عمده خرازی

  ساتن برتل(۰٫۶۲۵سانت)رنگ مشکی(بیست حلقه)

  480,000ریال
  ساتن برتل(۰٫۶۲۵ سانت) رنگ مشکی  تعداد در هر بسته ۲۰ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۲۴۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع…
 • حراج!
  کانال عمده خرازی
  ناموجــود

  ساتن برتل(۰٫۶۲۵سانت)رنگ مشکی(یک کارتن۴۰۰حلقه ای)

  10,000,000ریال 9,200,000ریال
  ساتن برتل(۰٫۶۲۵ سانت) رنگ مشکی تعداد در هر کارتن ۴۰۰ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۲۳۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه