برتل (0.625 سانت)

14 کالا

 • وسایل مورد نیاز خیاطی حرفه ای

  ساتن برتل رنگ آبی (یک بسته)

  480,000ریال
  ساتن برتل رنگ آبی تعداد : یک بسته و هر بسته معروف به ۲۰ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۰.۶ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان…
 • حراج!
  ربان

  ساتن برتل رنگ بندی جور{فال} (۳۰بسته)

  5,900,000ریال 5,700,000ریال
  ساتن برتل رنگ بندی جور (فال۳۰ رنگ)  تعداد : ۳۰ بسته و هر بسته معروف به ۱۰ حلقه می باشد ۳۰ رنگ فصل که از هر رنگ ۱۰ حلقه در کارتن قرار دارد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۰.۶ سانتیمتر رنگ بندی این نوع ساتن به…
 • عمده فروش لوازم خرازی
  ناموجــود

  ساتن برتل رنگ سفید (۲۰بسته)

  8,000,000ریال
  ساتن برتل رنگ سفید  تعداد : ۲۰ بسته و هر بسته معروف به ۲۰ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۰.۶ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان در…
 • عمده فروش لوازم خرازی

  ساتن برتل رنگ سفید (یک بسته)

  480,000ریال
  ساتن برتل رنگ سفید  تعداد : یک بسته و هر بسته معروف به ۲۰ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۰.۶ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان در…
 • ربان خرازی

  ساتن برتل رنگ سیدی (۲۰بسته)

  8,800,000ریال
  ساتن برتل رنگ سیدی تعداد : ۲۰ بسته و هر بسته معروف به ۲۰ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۰.۶ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان در…
 • ربان خرازی

  ساتن برتل رنگ سیدی (یک بسته)

  480,000ریال
  ساتن برتل رنگ سیدی تعداد : یک بسته و هر بسته معروف به ۲۰ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۰.۶ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان در…
 • ربانجات
  ناموجــود

  ساتن برتل رنگ شیری (۲۰بسته)

  10,000,000ریال
  ساتن برتل رنگ شیری تعداد : ۲۰ بسته و هر بسته معروف به ۲۰ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۰.۶ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان در…
 • ربانجات

  ساتن برتل رنگ شیری (یک بسته)

  480,000ریال
  ساتن برتل رنگ شیری تعداد : یک بسته و هر بسته معروف به ۲۰ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۰.۶ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان در…
 • حراج!
  فروشگاه اینترنتی عباسی
  ناموجــود

  ساتن برتل رنگ صورتی (۲۰بسته)

  9,000,000ریال 8,000,000ریال
  ساتن برتل رنگ صورتی تعداد : ۲۰ بسته و هر بسته معروف به ۲۰ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۰.۶ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان در…
 • فروشگاه اینترنتی عباسی

  ساتن برتل رنگ صورتی (یک بسته)

  480,000ریال
  ساتن برتل رنگ صورتی تعداد : یک بسته و هر بسته معروف به ۲۰ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۰.۶ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان در…
 • ربان رنگی

  ساتن برتل رنگ قرمز (۲۰بسته)

  9,600,000ریال
  ساتن برتل رنگ قرمز تعداد : ۲۰ بسته و هر بسته معروف به ۲۰ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۰.۶ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان در…
 • ربان رنگی

  ساتن برتل رنگ قرمز (یک بسته)

  540,000ریال
  ساتن برتل رنگ قرمز تعداد : یک بسته و هر بسته معروف به ۲۰ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۰.۶ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان در…
 • حراج!
  ربان کاغذی
  ناموجــود

  ساتن برتل رنگ مشکی (۲۰بسته)

  10,000,000ریال 9,200,000ریال
  ساتن برتل رنگ مشکی  تعداد : ۲۰ بسته و هر بسته معروف به ۲۰ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۰.۶ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان در…
 • ربان کاغذی

  ساتن برتل رنگ مشکی (یک بسته)

  480,000ریال
  ساتن برتل (۰٫۶۲۵ سانت) رنگ مشکی  تعداد : یک بسته و هر بسته معروف به ۲۰ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۰.۶ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه