ربان 2.5 سانت

15 کالا

 • اجناس مغازه خرازی

  ساتن ۲٫۵سانت رنگ قرمز(شش حلقه)

  456,000ریال
  ربان ساتن ۲٫۵ سانت رنگ قرمز تعداد در هر بسته ۶  حلقه  می باشد قیمت هرحلقه برابر است با : ۷۶۰۰۰ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان…
 • حراج!
  اجناس مغازه خرازی

  ساتن ۲٫۵سانت رنگ قرمز(یک کارتن۱۲۰حلقه ای)

  9,240,000ریال 9,000,000ریال
  ربان ساتن ۲٫۵ سانت رنگ قرمز تعداد در هر کارتن ۱۲۰ حلقه  می باشد قیمت هرحلقه برابر است با : ۷۵۰۰۰ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان…
 • ناموجــود

  ساتن۲٫۵سانت دررنگ بندی جور(فال) (یک کارتن۱۵۰حلقه ای)

  10,200,000ریال
  ربان ساتن ۲٫۵ سانت در رنگ بندی جور(فال)  (در بسته بندی ۱۵۰ حلقه ای) تعداد در هر کارتن ۱۵۰ حلقه  می باشد مشخصات رنگ بندی(فال) : ۳۰ رنگ فصل که از هر رنگ ۵ حلقه در کارتن می باشد فابریک  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۶۸۰۰۰  ریال متراژ…
 • روبان بازار

  ساتن۲٫۵سانت رنگ سفید(شش حلقه)

  390,000ریال
  ربان ساتن ۲٫۵ سانت رنگ سفید تعداد در هربسته ۶ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۶۵۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع…
 • روبان بازار
  ناموجــود

  ساتن۲٫۵سانت رنگ سفید(یک کارتن۱۲۰حلقه ای)

  7,800,000ریال
  ربان ساتن ۲٫۵ سانت رنگ سفید تعداد در هر کارتن ۱۲۰ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۶۵۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین…
 • خرید روبان گل

  ساتن۲٫۵سانت رنگ سیدی(شش حلقه)

  390,000ریال
  ربان ساتن ۲٫۵ سانت رنگ سیدی تعداد در هر بسته ۶ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۶۵۰۰۰ ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین…
 • خرید روبان گل
  ناموجــود

  ساتن۲٫۵سانت رنگ سیدی(یک کارتن۱۲۰حلقه ای)

  7,440,000ریال
  ربان ساتن ۲٫۵ سانت رنگ سیدی تعداد در هر کارتن ۱۲۰ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۶۲۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین…
 • خرید وسایل خرازی

  ساتن۲٫۵سانت رنگ شیری(شش حلقه)

  390,000ریال
  ربان ساتن ۲٫۵ سانت رنگ شیری  تعداد در هر بسته ۶ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۶۵۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع…
 • خرید وسایل خرازی
  ناموجــود

  ساتن۲٫۵سانت رنگ شیری(یک کارتن۱۲۰حلقه ای)

  7,800,000ریال
  ربان ساتن ۲٫۵ سانت رنگ شیری  تعداد در هر کارتن ۱۲۰ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۶۵۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع…
 • بزرگترین خرازی تهران

  ساتن۲٫۵سانت رنگ صورتی(شش حلقه)

  390,000ریال
  ربان ساتن ۲٫۵ سانت رنگ صورتی تعداد در هر بسته ۶ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۶۵۰۰۰ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع…
 • بزرگترین خرازی تهران
  ناموجــود

  ساتن۲٫۵سانت رنگ صورتی(یک کارتن۱۲۰حلقه ای)

  7,500,000ریال
  ربان ساتن ۲٫۵ سانت رنگ صورتی تعداد در هر کارتن ۱۲۰ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۶۲۵۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین…
 • روبان خرازی

  ساتن۲٫۵سانت رنگ کرم کارتنی{طلایی}(شش حلقه)

  390,000ریال
  ربان ساتن ۲٫۵ سانت رنگ کرم کارتنی تعداد در هر بسته ۶ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۶۵۰۰۰ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع…
 • روبان خرازی
  ناموجــود

  ساتن۲٫۵سانت رنگ کرم کارتنی{طلایی}(یک کارتن۱۲۰حلقه ای)

  7,800,000ریال
  ربان ساتن ۲٫۵ سانت رنگ کرم کارتنی تعداد در هر کارتن ۱۲۰ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۶۵۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین…
 • خرید روبان طرح دار

  ساتن۲٫۵سانت رنگ مشکی(شش حلقه)

  390,000ریال
  ربان ساتن ۲٫۵ سانت رنگ مشکی تعداد در هر بسته ۶ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۶۵۰۰۰ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین نوع…
 • خرید روبان طرح دار
  ناموجــود

  ساتن۲٫۵سانت رنگ مشکی(یک کارتن۱۲۰حلقه ای)

  7,800,000ریال
  ربان ساتن ۲٫۵ سانت رنگ مشکی تعداد در هر کارتن ۱۲۰ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۶۵۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین…

ربان خرازی

پیگیری سفارش
لیست مقایسه