ربان 1.3 سانت

14 کالا

 • ربان ساتن

  ساتن۱٫۳سانت دررنگ بندی جور(فال)(یک کارتن۳۰۰حلقه ای)

  10,950,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت در رنگ بندی جور(فال) (در بسته بندی ۳۰۰ حلقه ای) تعداد در هر کارتن ۳۰۰ حلقه  می باشد مشخصات رنگ بندی(فال) : ۳۰ رنگ فصل که از هر رنگ ۱۰ حلقه در کارتن می باشد فابریک  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۳۶۵۰۰ریال متراژ هر…
 • ربان عمده

  ساتن۱٫۳سانت رنگ سفید (۱۲حلقه)

  444,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت  رنگ سفید تعداد در هر بسته ۱۲ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۳۷۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین…
 • ربان عمده
  ناموجــود

  ساتن۱٫۳سانت رنگ سفید (یک کارتن۲۴۰حلقه ای)

  8,160,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت  رنگ سفید تعداد در هر کارتن ۲۴۰ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۳۴۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین…
 • لوازم خیاطی وخرازی

  ساتن۱٫۳سانت رنگ سیدی(۱۲حلقه)

  444,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت  رنگ سیدی تعداد در هر بسته ۱۲ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۳۷۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین…
 • لوازم خیاطی وخرازی

  ساتن۱٫۳سانت رنگ سیدی(یک کارتن۲۴۰حلقه ای)

  8,160,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت  رنگ سیدی تعداد در هر کارتن ۲۴۰ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۳۴۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین…
 • گل سازی

  ساتن۱٫۳سانت رنگ شیری(۱۲حلقه)

  444,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت  رنگ شیری تعداد در هر بسته ۱۲ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۳۷۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین…
 • گل سازی

  ساتن۱٫۳سانت رنگ شیری(یک کارتن۲۴۰حلقه ای)

  8,640,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت  رنگ شیری تعداد در هر کارتن ۲۴۰ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۳۶۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین…
 • شغل خرازی

  ساتن۱٫۳سانت رنگ صورتی(۱۲حلقه)

  444,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت  رنگ صورتی تعداد در هر بسته ۱۲ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۳۷۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین…
 • شغل خرازی

  ساتن۱٫۳سانت رنگ صورتی(یک کارتن۲۴۰حلقه ای)

  8,160,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت  رنگ صورتی تعداد در هر کارتن ۲۴۰ حلقه  می باشد فابریک  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۳۴۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف…
 • فروشگاه اینترنتی لوازم خرازی

  ساتن۱٫۳سانت رنگ قرمز(۱۲حلقه)

  480,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت  رنگ قرمز تعداد در هر بسته ۱۲ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۴۰۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین…
 • فروشگاه اینترنتی لوازم خرازی

  ساتن۱٫۳سانت رنگ قرمز(یک کارتن۲۴۰حلقه ای)

  9,600,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت  رنگ قرمز تعداد در هر کارتن ۲۴۰ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۴۰۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین…
 • نوار ربان

  ساتن۱٫۳سانت رنگ کرم کارتنی(یک کارتن۲۴۰حلقه ای)

  8,160,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت  رنگ کرم کارتنی تعداد در هر کارتن ۲۴۰ حلقه  می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۳۴۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف…
 • قیمت نوارربان

  ساتن۱٫۳سانت رنگ مشکی(۱۲حلقه)

  444,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت  رنگ مشکی تعداد در هر بسته ۱۲ حلقه می باشد  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۳۷۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف ترین…
 • حراج!
  قیمت نوارربان
  ناموجــود

  ساتن۱٫۳سانت رنگ مشکی(یک کارتن۲۴۰حلقه ای)

  8,500,000ریال 7,200,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت  رنگ مشکی تعداد در هر کارتن ۲۴۰ حلقه  می باشد فابریک  برند:G-L-A قیمت هرحلقه برابر است با : ۳۰۰۰۰  ریال متراژ هر حلقه ۳۶ یارد می باشد روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود. به همین دلیل پر مصرف…

روبان

پیگیری سفارش
لیست مقایسه