ربان 1.3 سانت

13 کالا

 • ربان ساتن

  ساتن۱٫۳سانت دررنگ بندی جور(فال) (۳۰بسته)

  10,800,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت در رنگ بندی جور (فال ۳۰ رنگ)  تعداد : ۳۰ بسته هر بسته معروف به ۱۰ حلقه می باشد ساتن ۱.۳ جور دارای ۳۰ رنگ می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۱.۳ سانتیمتر  برند : G-L-A این نوع ساتن رنگ جور…
 • ربان عمده
  ناموجــود

  ساتن۱٫۳سانت رنگ سفید (۲۰بسته)

  8,160,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت رنگ سفید تعداد : ۲۰ بسته هر بسته معروف به ۱۲ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۱.۳ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان…
 • ربان عمده

  ساتن۱٫۳سانت رنگ سفید (یک بسته)

  444,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت رنگ سفید تعداد : یک بسته هر بسته معروف به ۱۲ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۱.۳ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان…
 • لوازم خیاطی وخرازی
  ناموجــود

  ساتن۱٫۳سانت رنگ سیدی (۲۰بسته)

  8,160,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت رنگ سیدی تعداد : ۲۰ بسته هر بسته معروف به ۱۲ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۱.۳ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان…
 • لوازم خیاطی وخرازی

  ساتن۱٫۳سانت رنگ سیدی (یک بسته)

  444,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت رنگ سیدی تعداد : یک بسته هر بسته معروف به ۱۲ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۱.۳ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان…
 • گل سازی
  ناموجــود

  ساتن۱٫۳سانت رنگ شیری (۲۰بسته)

  8,640,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت رنگ شیری تعداد : ۲۰ بسته هر بسته معروف به ۱۲ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۱.۳ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان…
 • گل سازی

  ساتن۱٫۳سانت رنگ شیری (یک بسته)

  444,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت رنگ شیری تعداد : یک بسته هر بسته معروف به ۱۲ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۱.۳ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان…
 • شغل خرازی
  ناموجــود

  ساتن۱٫۳سانت رنگ صورتی (۲۰بسته)

  8,160,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت رنگ صورتی تعداد : ۲۰ بسته هر بسته معروف به ۱۲ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۱.۳ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان…
 • شغل خرازی

  ساتن۱٫۳سانت رنگ صورتی (یک بسته)

  444,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت رنگ صورتی تعداد : یک بسته هر بسته معروف به ۱۲ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۱.۳ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان…
 • فروشگاه اینترنتی لوازم خرازی

  ساتن۱٫۳سانت رنگ قرمز (۲۰بسته)

  10,320,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت رنگ قرمز تعداد : ۲۰ بسته هر بسته معروف به ۱۲ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۱.۳ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان…
 • فروشگاه اینترنتی لوازم خرازی

  ساتن۱٫۳سانت رنگ قرمز (یک بسته)

  540,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت رنگ قرمز تعداد : یک بسته هر بسته معروف به ۱۲ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۱.۳ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان…
 • حراج!
  قیمت نوارربان
  ناموجــود

  ساتن۱٫۳سانت رنگ مشکی (۲۰بسته)

  8,500,000ریال 7,200,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت رنگ مشکی تعداد : ۲۰ بسته هر بسته معروف به ۱۲ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۱.۳ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان…
 • قیمت نوارربان

  ساتن۱٫۳سانت رنگ مشکی (یک بسته)

  444,000ریال
  ربان ساتن ۱٫۳ سانت رنگ مشکی تعداد : یک بسته هر بسته معروف به ۱۲ حلقه می باشد متراژ : حدود ۳۶ یارد عرض : معروف به ۱.۳ سانتیمتر روبان ساتن استقامت بالایی در برابر کشیدن دارد و به راحتی پاره نمی شود.به همین دلیل پر مصرف ترین نوع روبان…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه