سوزن های چرخ خیاطی

29 کالا

 • خریدسوزن

  سوزن دوقلو (یک ورق)

  170,000ریال
  سوزن دوقلو ۳ عددی تعداد : ۲ ورق هر ورق معروف به ۳ عدد سوزن دو قلو(جفت)می باشد در هر ورق سه سایز مختلف قرار دارد این نوع سوزن در چرخ های خیاطی معمولی جهت دوخت لبه های کار به صورت دوخت دو ردیف موازی شکل مانند دوخت لبه های…
 • سوزن

  سوزن چرخ خانگی شماره۱۴اَعلاء (۴۰ورق)

  1,600,000ریال
  سوزن چرخ خانگی شماره ۱۴ اَعلاء HA  تعداد : ۴۰ ورق هر ورق معروف ۵ عدد سوزن می باشد سوزن چرخ خیاطی خانگی معمولا برای مصارف خانگی،دوخت پارچه و دوخت های عادی مورد استفاده قرار می گیرند سوزن چرخ های خانگی از سایز شماره ۱۲ که برای نازک دوزی(پارچه های…
 • خرید سوزن چرخ صنعتی

  سوزن چرخ راسته دوزی{DB}اَعلاء{سایزانتخابی}+اِشانتیون (۱۰ورق)

  1,900,000ریال
  سوزن چرخ راسته دوزی {DB} اَعلاء سایز انتخابی +۱ ورق سوزن DP اشانتیون تعداد : ۱۰ ورق هر ورق معروف به ۱۰ عدد سوزن می باشد این سوزن در چرخ های صنعتی راسته دوزی مورد استفاده قرار می گیرد و معروف به سوزن DB یا سوزن ارگان ژاپن می باشند…
 • سوزن گلدوزی

  سوزن ژرسه اَعلاء (یک بکس)

  10,500,000ریال
  سوزن ژرسه اَعلاء  تعداد : یک بکس هر بکس معروف به ۵۰ ورق و  هر ورق معروف به ۱۰ عدد سوزن می باشد این محصول از کیفیت بهتر و بالاتری نسبت به دیگر مدل ها،برخوردار می باشد این نوع سوزن را با نام های DP،ژرسه دوزی،ریون دوزی یا سوزن کشباف…
 • سوزن چرخ خیاطی دستی

  سوزن چرخ خانگی شماره۱۴جلدقرمز (یک بکس)

  3,000,000ریال
  سوزن چرخ خانگی شماره ۱۴ جلد قرمز HA/14 تعداد : یک بکس هر بکس معروف به ۱۰۰ ورق و هر ورق معروف به ۵ عدد سوزن می باشد سوزن چرخ خیاطی خانگی معمولا برای مصارف خانگی،دوخت پارچه و دوخت های عادی مورد استفاده قرار می گیرد سوزن چرخ های خانگی…
 • فروش سوزن چرخ خیاطی

  سوزن چرخ خانگی اَعلاء{سایزانتخابی} (یک بکس)

  شروع از : 4,200,000ریال
  سوزن چرخ خانگی جعبه بلند اَعلاء HA سایز ۱۱-۱۴-۱۶-۱۸ (انتخابی) تعداد : یک بکس  هر بکس معروف به ۱۰۰ ورق و هر ورق معروف به ۵ عدد سوزن می باشد سوزن چرخ خیاطی خانگی معمولا برای مصارف خانگی،دوخت پارچه و دوخت های عادی مورد استفاده قرار می گیرند سوزن چرخ…
 • فروش سوزن چرخ خیاطی

  سوزن چرخ خانگی اَعلاء{سایزانتخابی} (۱۰ورق)

  500,000ریال
  سوزن چرخ خانگی  اَعلاء HA {سایزانتخابی}  تعداد : ۱۰ ورق هر ورق معروف ۵ عدد سوزن می باشد در سایزهای : ۱۱ - ۱۴ - ۱۶ -۱۸ سوزن چرخ خیاطی خانگی معمولا برای مصارف خانگی،دوخت پارچه و دوخت های عادی مورد استفاده قرار می گیرند سوزن چرخ های خانگی از…
 • خرید سوزن چرخ صنعتی

  سوزن چرخ صنعتی سردوز(DC){سایزانتخابی} (۱۰ورق)

  3,000,000ریال
  سوزن چرخ سردوز {DC} اَعلاء سایز (انتخابی) تعداد : ۱۰ ورق هر ورق معروف به ۱۰ عدد سوزن می باشد این نوع سوزن های چرخ خیاطی برای چرخ های خیاطی سردوز مورد استفاده قرار می گیرد و معروف به سوزن های DC یا سوزن زیگزال می باشد سوزن های سردوز…
 • قیمت سوزن ژرسه

  سوزن ژرسه طرح (یک بکس)

  3,000,000ریال
  سوزن ژرسه طرح  تعداد : یک بکس هر بکس معروف به ۵۰ ورق و هر ورق معروف به ۱۰ عدد سوزن می باشد این نوع سوزن در چرخ های خیاطی معمولی و برای دوخت پارچه های نازک و ظریف مانند کرپ دوشین،ارگانزا،وال،تریکو،ژورژت،کشباف،ریون و...که بسیار لَخت می باشند مورد استفاده قرار می…
 • سوزن گلدوزی

  سوزن ژرسه اَعلاء (۵ورق)

  1,100,000ریال
  سوزن ژرسه اَعلاء (اصل) تعداد : ۵ ورق هر ورق معروف به ۱۰ عدد سوزن می باشد این سوزن از کیفیت بهتر و بالاتری نسبت به دیگر مدل ها،برخوردار می باشد این نوع سوزن در چرخ های خیاطی معمولی و برای دوخت پارچه های نازک و ظریف مانند کرپ دوشین،ارگانزا،وال،تریکو،ژورژت،کشباف،ریون…
 • سوزن

  سوزن چرخ خانگی شماره۱۴طوسی (یک بکس)

  شروع از : 3,000,000ریال
  سوزن چرخ خانگی شماره ۱۴ طوسی HA/14  تعداد : یک بکس هر بکس معروف به ۱۰۰ ورق و هر ورق معروف به ۵ عدد سوزن می باشد کد ۳۰۰۰۰ : درجه ۱  کد ۲۵۰۰۰: درجه ۲ سوزن چرخ خیاطی خانگی معمولا برای مصارف خانگی،دوخت پارچه و دوخت های عادی مورد…
 • سوزن ته سوخته

  سوزن ته سوخته ورقی{ژرسه} (یک جعبه)

  2,400,000ریال
  سوزن ته سوخته ورقی {ژرسه}  تعداد : یک جعبه هر جعبه معروف به ۵۰ ورق و هر ورق معروف به ۱۰ عدد سوزن می باشد این نوع سوزن در چرخ های خیاطی معمولی و برای دوخت پارچه های نازک و ظریف مانند کرپ دوشین،ارگانزا،وال،تریکو،ژورژت،کشباف،ریون و...که بسیار لَخت می باشند مورد…
 • خرید سوزن چرخ صنعتی

  سوزن چرخ راسته دوزی(DB){سایزانتخابی} (۵۰ورق)

  9,000,000ریال
   سوزن چرخ راسته دوزی (DB) اَعلاء (سایز انتخابی) تعداد : ۵۰ ورق هر ورق معروف به ۱۰ عدد سوزن می باشد این سوزن در چرخ های صنعتی راسته دوز مورد استفاده قرار می گیرد و معروف به سوزن DB یا سوزن ارگان ژاپن می باشند و عمدتا برای ضخیم دوزی…
 • خرید سوزن چرخ صنعتی

  سوزن چرخ۱۴راسته مادگی دکمه{DP}اَعلاء (یک ورق)

  200,000ریال
  سوزن چرخ ۱۴ راسته مادگی دکمه {DP/14} اَعلاء تعداد :۱ ورق هر ورق معروف به ۱۰ عدد سوزن می باشد این سوزن در چرخ های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد و معروف به سوزن DP یا سوزن جا دکمه می باشد و دارای کاربرد زیادی جهت دوخت جا دکمه…
 • سوزن ته سوخته

  سوزن ته سوخته ورقی{ژرسه} (۵ورق)

  300,000ریال
  سوزن ته سوخته ورقی {ژرسه}  تعداد : ۵ ورق هر ورق معروف به ۱۰ عدد سوزن می باشد این نوع سوزن در چرخ های خیاطی معمولی و برای دوخت پارچه های نازک و ظریف مانند کرپ دوشین،ارگانزا،وال،تریکو،ژورژت،کشباف،ریون و...که بسیار لَخت می باشند مورد استفاده قرار می گیرند این نوع سوزن…
 • سوزن چرخ چینی

  سوزن چرخ راسته دوزی(DB)چینی{سایزانتخابی} (یک بکس)

  1,800,000ریال
  سوزن چرخ چینی  راسته دوزی {DB} (سایز انتخابی) تعداد :‌ ۵۰ ورق در هر بکس ۵ پک و در هر پک ۱۰ ورق و هر ورق معروف به ۱۰ عدد سوزن می باشد این سوزن در چرخ های صنعتی راسته دوز مورد استفاده قرار می گیرد و معروف به سوزن…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه