لایی حریر

مشاهده همه 7 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

لایی حریر۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۴,۸۰۰,۰۰۰ریال

لایی حریر رنگ سفید و مشکی جور

تعداد : ۲ طاقه

متراژ هر طاقه : حدود ۲۵ یارد

یک طاقه رنگ سفید + یک طاقه رنگ مشکی

قیمت هر یارد برابر است با : ۹۶۰۰۰ ریال

قیمت هر طاقه برابر است با : ۲۴۰۰۰۰۰ریال

لایی حریر۲۵یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

۲,۴۵۰,۰۰۰ریال

لایی حریر رنگ سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ هر طاقه : حدود ۲۵ یارد

قیمت هر یارد برابر است با : ۹۸۰۰۰ ریال

لایی حریر۱۰۰یاردی عرض۱۲۵{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۹,۶۰۰,۰۰۰ریال

لایی حریر عرض ۱۲۵ سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ هر طاقه : حدود ۱۰۰ یارد

قیمت هر یارد رنگ برابر است با : ۹۶۰۰۰ ریال

لایی حریر۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲۰طاقه)

۴۸,۰۰۰,۰۰۰ریال ۴۷,۶۰۰,۰۰۰ریال

لایی حریر سفید و مشکی جور

تعداد : ۲۰ طاقه

متراژ هر طاقه : حدود ۲۵ یارد

۱۰ طاقه رنگ سفید + ۱۰ طاقه رنگ مشکی

قیمت هر یارد برابر است با :۹۵۲۰۰ریال

قیمت هر طاقه برابر است با : ۲۳۸۰۰۰۰ ریال

لایی حریر۱۰۰یاردی عرض۱۲۵سفیدومشکی جور (۲طاقه)

۱۹,۲۰۰,۰۰۰ریال

لایی حریر عرض ۱۲۵ سفید و مشکی جور

تعداد : ۲ طاقه

متراژ هر طاقه : حدود ۱۰۰ یارد

۱ طاقه رنگ مشکی + ۱ طاقه رنگ سفید

قیمت هر یارد برابر است با : ۹۶۰۰۰ریال

لایی حریر۲۵یاردی مشکی (۲۰طاقه)

۴۸,۰۰۰,۰۰۰ریال ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ریال

لایی حریر رنگ مشکی 

تعداد : ۲۰ طاقه

متراژ هر طاقه : حدود ۲۵ یارد

۲۰ طاقه رنگ مشکی

قیمت هر یارد برابر است با : ۹۴۰۰۰ ریال

قیمت هر طاقه برابر است با : ۲۳۵۰۰۰۰ ریال

لایی حریر۱۰۰یاردی عرض۱۲۵سفیدومشکی جور (۱۰طاقه)

۶۴,۰۰۰,۰۰۰ریال

لایی حریر  عرض ۱۲۵ سفید و مشکی جور

تعداد : ۱۰ طاقه

متراژ هر طاقه : حدود ۱۰۰ یارد

۵ طاقه رنگ مشکی + ۵ طاقه رنگ سفید

قیمت هر یارد برابر است با : ۶۴۰۰۰ ریال