لایی طرح فرانسه (موئی)

9 کالا

 • لایی طرح چک۷۵گرم۵۰یاردی{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

  12,000,000ریال
  لایی طرح چک ۷۵ گرمی عرض ۱۵۰ رنگ سفید یا مشکی (انتخابی) تعداد : یک طاقه متراژ طاقه : حدود ۵۰ یارد لایی طرح چک را با نام های:لایی پالتو،لایی زنبوری،لایی مویی،لایی پشت طوسی و لایی پشت پنبه ای نیز می شناسند لایی طرح چک در گرم های ۷۵-۸۰-۱۰۰-۱۲۰-۱۴۰ در…
 • لایی طرح چک۷۵گرم۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

  24,000,000ریال
  لایی طرح چک ۷۵ گرمی عرض ۱۵۰ رنگ سفید و مشکی جور تعداد : ۲ طاقه رنگ سفید ۱ طاقه + رنگ مشکی ۱ طاقه متراژ طاقه : حدود ۵۰ یارد لایی طرح چک را با نام های:لایی پالتو،لایی زنبوری،لایی مویی،لایی پشت طوسی و لایی پشت پنبه ای نیز می…
 • ناموجــود

  لایی طرح چک۱۰۰گرمی{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

  12,000,000ریال
  لایی طرح چک ۱۰۰ گرمی رنگ سفید یا مشکی (انتخابی)  تعداد : یک طاقه متراژ : حدود ۵۰ یارد لایی طرح چک را با نام های:لایی پالتو،لایی زنبوری،لایی مویی،لایی پشت طوسی و لایی پشت پنبه ای نیز می شناسند لایی طرح چک در گرم های ۷۵-۸۰-۱۰۰-۱۲۰-۱۴۰ در بازار عرضه می…
 • ناموجــود

  لایی طرح چک۱۲۰گرمی{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

  شروع از : 13,000,000ریال
  لایی طرح چک ۱۲۰ گرمی رنگ سفید یا مشکی (انتخابی) تعداد : یک طاقه متراژ : حدود ۵۰ یارد لایی طرح چک را با نام های:لایی پالتو،لایی زنبوری،لایی مویی،لایی پشت طوسی و لایی پشت پنبه ای نیز می شناسند لایی طرح چک در گرم های ۷۵-۸۰-۱۰۰-۱۲۰-۱۴۰ در بازار عرضه می…
 • ناموجــود

  لایی طرح چک۱۴۰گرمی{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

  شروع از : 14,000,000ریال
  لایی چسب طرح چک ۱۴۰ گرمی رنگ سفید یا مشکی (انتخابی) تعداد : یک طاقه متراژ : حدود ۵۰ یارد لایی طرح چک را با نام های:لایی پالتو،لایی زنبوری،لایی مویی،لایی پشت طوسی و لایی پشت پنبه ای نیز می شناسند لایی طرح چک در گرم های ۷۵-۸۰-۱۰۰-۱۲۰-۱۴۰ در بازار عرضه…
 • ناموجــود

  لایی طرح چک۷۵گرم سفیدومشکی جور (۲طاقه)

  32,000,000ریال
  لایی طرح چک ۷۵ گرم عرض ۱۵۰ رنگ سفید و مشکی جور تعداد : ۲ طاقه متراژ طاقه : حدود ۱۰۰ یارد رنگ سفید ۱ طاقه + رنگ مشکی ۱ طاقه لایی طرح چک را با نام های:لایی پالتو،لایی زنبوری،لایی مویی،لایی پشت طوسی و لایی پشت پنبه ای نیز می…
 • لایی طرح چک۷۵گرم عرض۹۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

  7,000,000ریال
  لایی طرح چک  عرض ۹۰ رنگ سفید یا مشکی (انتخابی) تعداد : یک طاقه متراژ طاقه : حدود ۵۰ یارد لایی طرح چک را با نام های:لایی پالتو،لایی زنبوری،لایی مویی،لایی پشت طوسی و لایی پشت پنبه ای نیز می شناسند لایی طرح چک در گرم های ۷۵-۸۰-۱۰۰-۱۲۰-۱۴۰ در بازار عرضه…
 • ناموجــود

  لایی طرح چک۷۵گرم{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

  20,000,000ریال
  لایی طرح چک ۷۵ گرم عرض ۱۵۰ رنگ سفید یا مشکی (انتخابی) تعداد : یک طاقه متراژ طاقه : حدود ۱۰۰ یارد لایی طرح چک را با نام های:لایی پالتو،لایی زنبوری،لایی مویی،لایی پشت طوسی و لایی پشت پنبه ای نیز می شناسند لایی طرح چک در گرم های ۷۵-۸۰-۱۰۰-۱۲۰-۱۴۰ در…
 • حراج!
  ناموجــود

  لایی طرح چک۷۵گرم۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۱۰طاقه)

  94,500,000ریال 84,000,000ریال
  لایی طرح چک ۷۵ گرمی عرض ۱۵۰ رنگ سفید و مشکی جور تعداد : ۱۰ طاقه رنگ سفید ۵ طاقه + رنگ مشکی ۵ طاقه متراژ طاقه : حدود ۵۰ یارد لایی طرح چک را با نام های:لایی پالتو،لایی زنبوری،لایی مویی،لایی پشت طوسی و لایی پشت پنبه ای نیز می…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه