لایی پرشین

20 کالا

 • لائی مویی حصیری

  لایی پرشین سفید۱۰۰گرم (یک طاقه)

  11,000,000ریال
  لایی پرشین رنگ سفید ۱۰۰ گرمی  تعداد : یک طاقه متراژ هر طاقه : حدود ۱۰۰ یارد عرض : معروف به ۱۵۰ سانتیمتر گرماژ : حدود ۱۰۰ گرم وزن طاقه : حدود ۱۴ کیلوگرم قیمت هر یارد برابر است با : ۱۱۰۰۰۰ ریال
 • لائی مویی حصیری

  لایی پرشین سفید۱۲۰گرم (یک طاقه)

  12,000,000ریال
  لایی پرشین رنگ سفید ۱۲۰ گرمی  تعداد : یک طاقه متراژ طاقه : حدود ۱۰۰ یارد عرض : معروف به ۱۵۰ سانتیمتر گرماژ : حدود ۱۲۰ گرم وزن طاقه : حدود ۱۷ کیلوگرم قیمت هر یارد برابر است با : ۱۲۰۰۰۰ ریال
 • لائی مویی حصیری

  لایی پرشین سفید۱۲۰گرمی آهاردار (یک طاقه)

  8,500,000ریال
  لایی پرشین رنگ سفید ۱۲۰ گرم آهاردار تعداد : یک طاقه متراژ طاقه : حدود ۵۰ یارد عرض : معروف به ۱۵۰ سانتیمتر گرماژ : حدود ۱۲۰ گرم آهاردار این محصول ضمن ضخیم بودن دارای آهار به اندازه کافی می باشد که سبب خشک بودن این نوع لایی می شود…
 • لایی پرشین ارزان
  ناموجــود

  لایی پرشین سفید۵۰یاردی۶۰گرم (یک طاقه)

  4,100,000ریال
  لایی پرشین سفید حدود ۶۰ گرم ۵۰ یاردی تعداد : یک طاقه متراژ هر طاقه : حدود ۵۰ یارد عرض : معروف به ۱۵۰ سانتیمتر گرماژ : حدود ۶۰ گرم  برند : G-L-A چسبندگی این نوع لایی به تضمین می باشد قیمت هر یارد برابر است با : ۸۲۰۰۰  ریال
 • لایی پرشین ارزان
  ناموجــود

  لایی پرشین سفید۶۰گرم (یک طاقه)

  8,000,000ریال
  لایی پرشین رنگ سفید حدود ۶۰ گرم متراژ طاقه : حدود ۱۰۰ یارد عرض : معروف به ۱۵۰ سانتیمتر گرماژ : حدود ۶۰ گرم  برند : G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۸۰۰۰۰ ریال
 • لایی خیاطی پرشین

  لایی پرشین سفید۶۵گرم (یک طاقه)

  8,200,000ریال
  لایی پرشین رنگ سفید حدود ۶۵ گرمی  تعداد : یک طاقه متراژ طاقه : حدود ۱۰۰ یارد عرض : معروف به ۱۵۰ سانتیمتر گرماژ : حدود ۶۵ گرم قیمت هر یارد برابر است با : ۸۲۰۰۰ ریال
 • لایی پرشین ارزان

  لایی پرشین سفید۷۰گرم (یک طاقه)

  8,500,000ریال
  لایی پرشین سفید حدود ۷۰ گرم  تعداد : یک طاقه متراژ طاقه : حدود ۱۰۰ یارد عرض : معروف به ۱۵۰ سانتیمتر گرماژ : حدود ۷۰ گرم  برند : G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۸۵۰۰۰ ریال
 • لایی پرشین عمده
  ناموجــود

  لایی پرشین سفیدومشکی جور۶۰گرم (۲طاقه)

  14,000,000ریال
  لایی پرشین سفید و مشکی جور حدود۶۰ گرم  تعداد : ۲ طاقه ۱ طاقه رنگ سفید + ۱ طاقه رنگ مشکی متراژ هر طاقه : حدود ۱۰۰ یارد عرض : معروف به ۱۵۰ سانتیمتر گرماژ : حدود ۶۰ گرم  برند : G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۷۰۰۰۰…
 • لایی پرشین عمده
  ناموجــود

  لایی پرشین سفیدومشکی۵۰یاردی۶۰گرم (۲طاقه)

  7,500,000ریال
  لایی پرشین سفید و مشکی حدود ۶۰ گرم ۵۰ یاردی تعداد : ۲ طاقه ۱ طاقه رنگ سفید + ۱ طاقه رنگ مشکی متراژ هر طاقه : حدود ۵۰ یارد عرض : معروف به ۱۵۰ سانتیمتر گرماژ : حدود ۶۰ گرم  برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۷۵۰۰۰…
 • لایی پرشین عمده
  ناموجــود

  لایی پرشین سفیدومشکی۵۰یاردی۷۰گرم (۲طاقه)

  7,600,000ریال
  لایی پرشین سفید و مشکی جور حدود ۷۰ گرم  تعداد : ۲ طاقه متراژ هر طاقه : حدود ۵۰ یارد رنگ سفید ۱ طاقه + رنگ مشکی ۱ طاقه عرض : معروف به ۱۵۰ سانتیمتر گرماژ : حدود ۷۰ گرم  برند : G-L-A  چسبندگی این نوع لایی به تضمین می…
 • لایی پرشین عمده
  ناموجــود

  لایی پرشین سفیدومشکی۶۰گرم (۱۰طاقه)

  69,000,000ریال
  لایی پرشین سفید و مشکی حدود ۶۰ گرم  تعداد : ۱۰ طاقه متراژ هر طاقه : حدود ۱۰۰ یارد   ۵ طاقه رنگ مشکی + ۵ طاقه رنگ سفید عرض : معروف به ۱۵۰ سانتیمتر گرماژ : حدود ۶۰ گرم چسبندگی این نوع لایی به تضمین می باشد قیمت هر…
 • لایی پرشین عمده
  ناموجــود

  لایی پرشین سفیدومشکی۷۰گرم (۲طاقه)

  15,000,000ریال
  لایی پرشین سفید و مشکی حدود ۷۰ گرم  تعداد : ۲ طاقه رنگ سفید ۱طاقه + رنگ مشکی ۱طاقه متراژ هر طاقه : حدود ۱۰۰ یارد عرض : معروف به عرض ۱۵۰ سانتیمتر گرماژ : حدود ۷۰ گرم  برند : G-L-A چسبندگی این نوع لایی به تضمین می باشد قیمت…
 • لایی پرشین

  لایی پرشین مشکی۱۰۰گرم (یک طاقه)

  11,000,000ریال
  لایی پرشین مشکی ۱۰۰ گرمی تعداد : یک طاقه متراژ هر طاقه : حدود ۱۰۰ یارد عرض : معروف به ۱۵۰ سانتیمتر گرماژ : حدود ۱۰۰ گرم وزن طاقه : حدود ۱۴ کیلوگرم قیمت هر یارد برابر است با : ۱۱۰۰۰۰ ریال
 • لایی پرشین

  لایی پرشین مشکی۱۲۰گرم (یک طاقه)

  12,000,000ریال
  لایی پرشین رنگ مشکی ۱۲۰ گرم  تعداد : یک طاقه متراژ طاقه : حدود ۱۰۰ یارد عرض : معروف به ۱۵۰ سانتیمتر گرماژ : حدود ۱۲۰ گرم وزن طاقه : حدود ۱۷ کیلوگرم قیمت هر یارد برابر است با : ۱۲۰۰۰۰ ریال
 • لایی چسب عباسی

  لایی پرشین مشکی۱۲۰گرم آهاردار (یک طاقه)

  8,500,000ریال
  لایی پرشین رنگ مشکی ۱۲۰ گرمی آهار دار تعداد : یک طاقه متراژ طاقه : حدود ۵۰ یارد عرض : معروف به ۱۵۰ سانتیمتر گرماژ : حدود ۱۲۰ گرم آهاردار این محصول ضمن ضخیم بودن دارای آهار به اندازه کافی می باشد که سبب خشک بودن این نوع لایی می…
 • لایی چسب پرشین
  ناموجــود

  لایی پرشین مشکی۶۰گرم (یک طاقه)

  7,000,000ریال
  لایی پرشین رنگ مشکی حدود ۶۰ گرمی تعداد : یک طاقه متراژ طاقه : حدود ۱۰۰ یارد عرض : معروف به ۱۵۰ سانتیمتر گرماژ : حدود ۶۰ گرم  برند : G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۷۰۰۰۰ ریال

لایی پرشین

پیگیری سفارش
لیست مقایسه