لایی کاغذی گریوه(ایرانی)

6 کالا

 • حراج!
  لایی چسب گریوه

  لایی کاغذی گریوه سفیدباند آبی(یک طاقه۱۰۰متری)

  3,300,000ریال 3,200,000ریال
  لایی کاغذی گریوه سفید باند آبی عرض ۱۰۰  برند:گریوه (ایرانی) قیمت هر متر برابر است با : ۳۲۰۰۰ریال متراژ طاقه : ۱۰۰متر عرض :۱۰۰ ایرانی (ضخیم) جهت اطلاع :  لایی جسب گریوه به ترتیب ضخامت  (از ضخیم ترین نوع) به شرح ذیل می باشد :  ۱-باند آبی  ۲-باند قرمز ۳-باند سبز 
 • خرید لایی کاغذی

  لایی کاغذی گریوه سفیدباند سبز(یک طاقه۱۰۰متری)

  2,600,000ریال
  لایی کاغذی گریوه سفید باند سبز عرض ۱۰۰  برند:گریوه (ایرانی) قیمت هر متر برابر است با : ۲۶۰۰۰ریال متراژ طاقه : ۱۰۰متر عرض :۱۰۰ ایرانی چسبدار نوع ضخامت : نازک و معمولی جهت اطلاع :  لایی جسب گریوه به ترتیب ضخامت  (از ضخیم ترین نوع) به شرح ذیل می باشد : …
 • حراج!
  لایی گریوه

  لایی کاغذی گریوه سفیدباندقرمز(یک طاقه۱۰۰متری)

  3,000,000ریال 2,900,000ریال
  لایی کاغذی گریوه سفید باند قرمز عرض ۱۰۰  برند:گریوه (ایرانی) قیمت هر متر برابر است با :۲۹۰۰۰ریال متراژ طاقه : ۱۰۰متر عرض :۱۰۰ ایرانی چسبدار نوع ضخامت : متوسط جهت اطلاع :  لایی جسب گریوه به ترتیب ضخامت  (از ضخیم ترین نوع) به شرح ذیل می باشد :  ۱-باند آبی ۲-باند…
 • لایی قدک

  لایی کاغذی گریوه مشکی باند آبی(یک طاقه۱۰۰متری)

  3,400,000ریال
  لایی چسب گریوه مشکی باند آبی عرض ۱۰۰  برند:گریوه (ایرانی) قیمت هر متر برابر است با : ۳۴۰۰۰ ریال متراژ طاقه : ۱۰۰متر عرض :۱۰۰ ایرانی (ضخیم) جهت اطلاع :  لایی جسب گریوه به ترتیب ضخامت  (از ضخیم ترین نوع) به شرح ذیل می باشد :  ۱-باند آبی ۲-باند قرمز 3-باند…
 • خریدلایی چسب

  لایی کاغذی گریوه مشکی باندسبز (یک طاقه۱۰۰متری)

  2,700,000ریال
  لایی چسب گریوه مشکی باند سبز عرض ۱۰۰  برند:گریوه (ایرانی) قیمت هر متر برابر است با : ۲۷۰۰۰ ریال متراژ طاقه : ۱۰۰متر عرض :۱۰۰ ایرانی (ضخیم) جهت اطلاع :  لایی جسب گریوه به ترتیب ضخامت  (از ضخیم ترین نوع) به شرح ذیل می باشد :  ۱-باند آبی (سفید فقط) ۲-باند…
 • حراج!
  لایی سجاف

  لایی کاغذی گریوه مشکی باندقرمز (یک طاقه۱۰۰متری)

  3,300,000ریال 3,200,000ریال
  لایی کاغذی مشکی باند قرمز عرض ۱۰۰  برند:گریوه (ایرانی) قیمت هر متر برابر است با : ۳۲۰۰۰ریال متراژ طاقه : ۱۰۰متر عرض :۱۰۰ ایرانی نوع ضخامت : ضخیم جهت اطلاع :  لایی جسب گریوه به ترتیب ضخامت  (از ضخیم ترین نوع) به شرح ذیل می باشد :  ۱-باند آبی (سفید فقط)…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه