لایی کاغذی خارجی (G-L-A)

18 کالا

 • حراج!
  ناموجــود

  لایی کاغذی سفیدباندآبی (ده طاقه۵۰متری){فروش ویژه}

  13,000,000ریال 12,700,000ریال
  لایی کاغذی خارجی سفید باند آبی عرض ۱۰۰ شرایط فال : ۱۰ طاقه ۵۰متری =۵۰۰ متر  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با : ۲۵۴۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر است با :۱۲۷۰۰۰۰ ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰متر عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند آبی (ضخیم)…
 • ناموجــود

  لایی کاغذی سفیدباندآبی (یک طاقه۵۰متری)

  1,650,000ریال
  لایی کاغذی خارجی سفید باند آبی عرض ۱۰۰  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با : ۳۳۰۰۰ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰متر عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند آبی (ضخیم) جهت اطلاع :  لایی جسب کاغذی G-L-A به ترتیب ضخامت  (از ضخیم ترین نوع) به شرح…
 • حراج!
  ناموجــود

  لایی کاغذی سفیدباندآبی عرض۱۱۰ (یک طاقه۵۰متری)

  1,700,000ریال 1,650,000ریال
  لایی کاغذی خارجی سفید باند آبی  عرض ۱۱۰  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با : ۳۳۰۰۰ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰متر عرض :۱۱۰ خارجی (طرح ایرانی) جهت اطلاع :  لایی جسب کاغذی G-L-A به ترتیب ضخامت  (از ضخیم ترین نوع) به شرح ذیل می باشد…
 • ناموجــود

  لایی کاغذی سفیدباندبنفش(ضخیم) (یک طاقه۵۰متری)

  1,600,000ریال
  لایی کاغذی خارجی سفید باند بنفش عرض ۱۰۰ ضخیم ترین نوع کاغذی  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با : ۳۲۰۰۰ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰متر عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند بنفش (ضخیم) جهت اطلاع :  لایی جسب کاغذی G-L-A به ترتیب ضخامت  (از ضخیم…
 • ناموجــود

  لایی کاغذی سفیدباندسبز (ده طاقه۵۰یاردی){فروش ویژه}

  5,500,000ریال
  لایی کاغذی خارجی سفید باند سبز ۱۰ طاقه  برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۱۱۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر است با :۵۵۰۰۰۰ ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰ یارد عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند سبز چسبندگی این نوع لایی به تضمین می باشد جهت…
 • ناموجــود

  لایی کاغذی سفیدباندسبز (یک طاقه۵۰یاردی)

  1,200,000ریال
  لایی کاغذی خارجی سفید باند سبز  برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۲۴۰۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر است با :۱۲۰۰۰۰۰ ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰ یارد عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند سبز چسبندگی این نوع لایی به تضمین می باشد جهت اطلاع…
 • ناموجــود

  لایی کاغذی سفیدباندقرمز (ده طاقه۵۰متری){فروش ویژه}

  11,900,000ریال
  لایی کاغذی خارجی سفید باندقرمز ۱۰ طاقه شرایط فال : ۱۰ طاقه ۵۰متری =۵۰۰ متر  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با : ۲۳۸۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر است با :۱۱۹۰۰۰۰ ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰متر عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند قرمز (ضخامت متوسط)…
 • ناموجــود

  لایی کاغذی سفیدباندقرمز (یک طاقه۵۰متری)

  1,500,000ریال
  لایی کاغذی خارجی سفید باند قرمز عرض ۱۰۰  برند:G-L-A قیمت هر متربرابر است با :۳۰۰۰۰ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰ متر عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند قرمز (ضخامت متوسط) چسبندگی این نوع لایی به تضمین می باشد جهت اطلاع :  لایی جسب کاغذی G-L-A به…
 • حراج!
  ناموجــود

  لایی کاغذی مشکی باندآبی (ده طاقه۵۰متری){فروش ویژه}

  14,000,000ریال 13,700,000ریال
  لایی کاغذی خارجی مشکی باند آبی عرض ۱۰۰ ۱۰طاقه ۵۰ متری = جمعا ۵۰۰ متر  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با : ۲۷۴۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر است با : ۱۳۷۰۰۰۰ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰متر عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند آبی (ضخیم)…
 • حراج!
  ناموجــود

  لایی کاغذی مشکی باندآبی (یک طاقه۵۰یاردی)

  1,650,000ریال 1,550,000ریال
  لایی کاغذی خارجی مشکی باند آبی عرض ۱۰۰ قیمت هر یارد برابر است با : ۳۱۰۰۰ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰یارد عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند آبی (ضخیم) جهت اطلاع :  لایی جسب کاغذی G-L-A به ترتیب ضخامت  (از ضخیم ترین نوع) به شرح ذیل…
 • ناموجــود

  لایی کاغذی مشکی باندسبز (ده طاقه۵۰یاردی){فروش ویژه}

  6,500,000ریال
  لایی کاغذی خارجی مشکی باند سبز ۱۰ طاقه  برند:G-L-A قیمت هریارد برابر است با : ۱۳۰۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر است با :۶۵۰۰۰۰ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰ یارد عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند سبز چسبندگی این نوع لایی به تضمین می باشد جهت اطلاع :  لایی…
 • ناموجــود

  لایی کاغذی مشکی باندسبز (یک طاقه۵۰یاردی)

  650,000ریال
  لایی کاغذی خارجی مشکی باند سبز  برند:G-L-A قیمت هریارد برابر است با : ۱۳۰۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر است با :۶۵۰۰۰۰ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰ یارد عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند سبز چسبندگی این نوع لایی به تضمین می باشد جهت اطلاع :  لایی جسب…
 • حراج!
  ناموجــود

  لایی کاغذی مشکی باندقرمز (ده طاقه۵۰متری){فروش ویژه}

  13,000,000ریال 12,700,000ریال
  لایی کاغذی خارجی مشکی باندقرمز شرایط فال : ۱۰ طاقه ۵۰متری =۵۰۰ متر  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با : ۲۵۴۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر است با :۱۲۷۰۰۰۰ ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰متر عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند قرمز (ضخامت متوسط) جهت اطلاع…
 • ناموجــود

  لایی کاغذی مشکی باندقرمز (یک طاقه۵۰یاردی)

  1,700,000ریال
  لایی چسب کاغذی خارجی مشکی باند قرمز عرض ۱۰۰  برند:G-L-A قیمت هر یارد برابر است با : ۳۴۰۰۰ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰ یاردی عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند قرمز (ضخامت متوسط) چسبندگی این نوع لایی به تضمین می باشد جهت اطلاع :  لایی جسب…
 • ناموجــود

  لایی کاغذی نخدارسفید عرض۱۰۰(یک طاقه۵۰یاردی)

  2,000,000ریال
  لایی کاغذی نخدار سفید  عرض ۹۰ قیمت هر متر برابر است با :۴۰۰۰۰ریال متراژ طاقه : ۵۰ یارد عرض :۱۰۰
 • ناموجــود

  لایی کاغذی نخدارطوسی عرض۱۰۰(یک طاقه۵۰یاردی)

  2,000,000ریال
  لایی کاغذی نخدار طوسی  عرض ۱۰۰ قیمت هریارد برابر است با :۴۰۰۰۰ریال متراژ طاقه : ۵۰ یارد عرض :۱۰۰
پیگیری سفارش
لیست مقایسه

به عباسی شاپ (برند G-L-A) خوش آمدید رد کردن