لایی کاغذی خارجی (G-L-A)

15 کالا

 • قیمت لایه چسب کاغذی

  لایی کاغذی برش خورده سفید (یک حلقه)

  60,000ریال
  لایی کاغذی خارجی رنگ  سفید برش خورده (۳.۵ سانت) تعداد یک حلقه مورد استفاده جهت قاپک لباس ، لبه های لباس ، سر آستین و ... کاغذی قیمت هر یارد برابر است با : ۱۲۰۰ ریال متراژ حلقه : ۵۰ یارد عرض :  ۳ الی  ۳.۵سانت خارجی
 • حراج!
  فروش عمده انواع لایی چسب

  لایی کاغذی سفیدباندآبی (ده طاقه۵۰متری)

  15,900,000ریال 14,900,000ریال
  لایی کاغذی خارجی سفید باند آبی عرض ۱۰۰ شرایط فال : ۱۰ طاقه ۵۰متری =۵۰۰ متر  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با : ۲۹۸۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر است با :۱۴۹۰۰۰۰ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰متر عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند آبی (ضخیم)…
 • فروش عمده انواع لایی چسب

  لایی کاغذی سفیدباندآبی(یک طاقه۵۰متری)

  1,500,000ریال
  لایی کاغذی خارجی سفید باند آبی عرض ۱۰۰  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با : ۳۰۰۰۰ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰متر عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند آبی (ضخیم) جهت اطلاع :  لایی جسب کاغذی G-L-A به ترتیب ضخامت  (از ضخیم ترین نوع) به شرح…
 • حراج!
  لایی چسب عمده

  لایی کاغذی سفیدباندبنفش {ضخیم} (یک طاقه۵۰متری)

  3,450,000ریال 3,400,000ریال
  لایی کاغذی خارجی سفید باند بنفش {ضخیم} عرض ۱۰۰  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با : ۳۴۰۰۰ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰متر عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باندبنفش (ضخیم) چسبندگی این نوع لایی به تضمین می باشد جهت اطلاع :  لایی جسب کاغذی G-L-A به…
 • حراج!
  عمده لایی چسب

  لایی کاغذی سفیدباندقرمز (ده طاقه۵۰متری)

  14,900,000ریال 13,900,000ریال
  لایی کاغذی خارجی سفید باندقرمز ۱۰ طاقه شرایط فال : ۱۰ طاقه ۵۰متری =۵۰۰ متر  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با : ۲۷۸۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر است با :۱۳۹۰۰۰۰ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰متر عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند قرمز (ضخامت متوسط)…
 • عمده لایی چسب

  لایی کاغذی سفیدباندقرمز(یک طاقه۵۰متری)

  1,400,000ریال
  لایی کاغذی خارجی سفید باند قرمز  برند:G-L-A قیمت هر متربرابر است با :۲۸۰۰۰ ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰ متر عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند قرمز (ضخامت متوسط) چسبندگی این نوع لایی به تضمین می باشد جهت اطلاع :  لایی جسب کاغذی G-L-A به ترتیب…
 • حراج!
  لایه چسب

  لایی کاغذی مشکی باندآبی (ده طاقه۵۰متری)

  16,400,000ریال 15,400,000ریال
  لایی کاغذی خارجی مشکی باند آبی عرض ۱۰۰ ۱۰طاقه ۵۰ متری = جمعا ۵۰۰ متر  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با : ۳۰۸۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر است با : ۱۵۴۰۰۰۰ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰متر عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند آبی (ضخیم)…
 • لایه چسب

  لایی کاغذی مشکی باندآبی(یک طاقه۵۰متری)

  1,550,000ریال
  لایی کاغذی خارجی مشکی باند آبی عرض ۱۰۰ قیمت هر متر برابر است با : ۳۱۰۰۰ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰ متری عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند آبی (ضخیم) چسبندگی این نوع لایی به تضمین می باشد جهت اطلاع :  لایی جسب کاغذی G-L-A به…
 • حراج!
  قیمت لایی حریر

  لایی کاغذی مشکی باندقرمز (ده طاقه۵۰متری)

  15,400,000ریال 14,400,000ریال
  لایی کاغذی خارجی مشکی باندقرمز شرایط فال : ۱۰ طاقه ۵۰متری =۵۰۰ متر  برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با : ۲۸۰۰۰ریال قیمت هر طاقه برابر است با :۱۴۴۰۰۰۰ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰متر عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند قرمز (ضخامت متوسط) جهت اطلاع…
 • قیمت لایی حریر

  لایی کاغذی مشکی باندقرمز(یک طاقه۵۰متری)

  1,450,000ریال
  لایی چسب کاغذی خارجی مشکی باند قرمز   برند:G-L-A قیمت هر متر برابر است با : ۲۹۰۰۰ریال با چسبی خاص (شابلون یا برجسته) متراژ طاقه : ۵۰ متر عرض :۱۰۰ خارجی (طرح ایرانی) باند قرمز (ضخامت متوسط) چسبندگی این نوع لایی به تضمین می باشد جهت اطلاع :  لایی جسب کاغذی G-L-A…
 • لایی چسب کاغذی نخدار

  لایی کاغذی نخدارسفید عرض۱۰۰(یک طاقه۱۰۰یاردی)

  5,000,000ریال
  لایی چسب کاغذی نخدار سفید  عرض ۱۰۰ قیمت هریارد برابر است با :۵۰۰۰۰ ریال متراژ طاقه : ۱۰۰ یارد عرض :۱۰۰ چسبندگی این نوع لایی به تضمین می باشد
 • لایی چسب کاغذی نخدار

  لایی کاغذی نخدارسفید عرض۱۰۰(یک طاقه۵۰یاردی)

  2,500,000ریال
  لایی چسب کاغذی نخدار سفید  عرض ۱۰۰ قیمت هریارد برابر است با :۵۰۰۰۰ ریال متراژ طاقه : ۵۰ یارد عرض :۱۰۰ چسبندگی این نوع لایی به تضمین می باشد
 • لایی كاغذی نخدار
  ناموجــود

  لایی کاغذی نخدارطوسی عرض۱۰۰(یک طاقه۵۰یاردی)

  2,250,000ریال
  لایی کاغذی نخدار طوسی  عرض ۱۰۰ قیمت هر یارد برابر است با :۴۵۰۰۰ریال متراژ طاقه : ۵۰ یارد عرض :۱۰۰
 • لایی كاغذی نخدار
  ناموجــود

  لایی کاغذی نخدارمشکی عرض۱۰۰ (یک طاقه۵۰یاردی)

  2,500,000ریال
  لایی کاغذی نخدار مشکی  عرض ۱۰۰ قیمت هر متر برابر است با :۵۰۰۰۰ ریال متراژ طاقه : ۵۰ یارد عرض :۱۰۰ چسبندگی این نوع لایی به تضمین می باشد
 • قیمت لایه چسب کاغذی

  هزینه برش (یک طاقه۵۰متری)

  50,000ریال
  هزینه برش یک طاقه۵۰متری لایی کاغذی  لطفا سانت هایی که در خواست برش برای آن  را دارید ، در قسمت یادداشت سفارش ثبت نمایید  به تعداد طاقه هایی که برش آنها مد نظرتان میباشد این محصول را افزایش موجودی بدهید( هر ۵۰۰۰۰ ریال برای ۵۰ متر هزینه برش می باشد)…
پیگیری سفارش
لیست مقایسه