نمایش 1–24 از 27 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

قزن چهارتیکه طرح ترک{رنگ انتخابی} (یک جعبه)

۵۰۰,۰۰۰ریال

قزن چهار تیکه معروف به طرح ترک رنگ سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : ۱ جعبه

هر جعبه معروف به یک قراص می باشد و هر قراص برابر با ۱۴۴ عدد (چهارتیکه) می باشد

این قزن شامل چهار تیکه می باشد

این نوع قزن شامل قلاب و گیره از جنس فلزی می باشد که در خیاطی برای بستن و جفت کردن دو طرف یک لباس یا شلوار مورد استفاده قرار می گیرد

قیمت هر جعبه برابر است با : ۴۱۰۰۰۰ریال

قزن دامن شماره۳سفیدومشکی جور (۲جعبه)

۳,۰۹۶,۰۰۰ریال

قزن دامن شماره ۳ رنگ سفید و مشکی جور

تعداد : ۲ جعبه

هر جعبه معروف به ۳۶ ورق قزن می باشد و هر ورق معروف به ۲۴ عدد قزن می باشد

یک جعبه رنگ سفید + یک جعبه رنگ مشکی

قیمت هر ورق برابر است با : ۴۳۰۰۰ ریال

قزن دو تیکه{رنگ انتخابی} (یک جعبه)

۲۰۰,۰۰۰ریال

قزن دو تیکه رنگ سفید یا مشکی (انتخابی)

 تعداد : ۱ جعبه

هر جعبه معروف به یک قراص(۱۴۴ عدد قزن دو تیکه)می باشد

این نوع قزن شامل قلاب و گیره از جنس فلزی می باشد که در خیاطی برای بستن و جفت کردن دو طرف یک لباس یا شلوار مورد استفاده قرار می گیرد

قیمت هر جعبه برابر است با : ۲۰۰۰۰۰ ریال

قزن دامن شماره۴سفیدومشکی جور (۲جعبه)

۴,۸۹۶,۰۰۰ریال

قزن دامن شماره ۴ سفید و مشکی جور

تعداد : ۲ جعبه

هر جعبه معروف به ۳۶ ورق می باشد و هر ورق معروف ۲۴ عدد قزن می باشد

۱ جعبه رنگ سفید + ۱ جعبه رنگ مشکی

قیمت هر ورق برابر است با : ۶۸۰۰۰ ریال

قزن دامن شماره۲سفیدومشکی جور (۲جعبه)

۳,۰۲۴,۰۰۰ریال

قزن دامن شماره ۲ سفید و مشکی جور

تعداد : ۲ جعبه

هر جعبه معروف به ۳۶ ورق قزن می باشد و هر ورق معروف به ۲۴ جفت قزن می باشد

قیمت هر ورق برابر است با : ۴۲۰۰۰ ریال

قزن روکش دار(فَله)سایزشماره۴{رنگ انتخابی} (یک بسته)

۱,۷۰۰,۰۰۰ریال

قزن روکش دار {فَله} سایز شماره ۴ رنگ سفید یا مشکی(انتخابی)

تعداد : یک بسته

هر بسته معروف به ۲۰۰ عدد(جفت)قزن می باشد

قیمت هر عدد(جفت)قزن برابر است با : ۸۵۰۰ ریال

قزن دامن شماره۴{رنگ انتخابی} (یک جعبه)

۱,۹۸۰,۰۰۰ریال۲,۵۲۰,۰۰۰ریال

قزن دامن معمولی شماره ۴ (رنگ انتخابی)

تعداد : ۱ جعبه

در رنگهای سفید ،مشکی و طلایی

هر جعبه معروف به ۳۶ ورق می باشد و هر ورق معروف به ۲۴ عدد قزن را دارا می باشد

قیمت هر ورق رنگ سفید ومشکی برابر است با : ۷۰۰۰۰ ریال

قیمت هر ورق رنگ طلایی برابر است با : ۵۵۰۰۰ ریال

قزن دامن شماره۳{رنگ انتخابی} (یک جعبه)

۱,۶۲۰,۰۰۰ریال

قزن دامن شماره ۳ (رنگ انتخابی)

تعداد : یک جعبه

هر جعبه معروف به ۳۶ ورق قزن می باشد و هر ورق معروف به ۲۴ عدد قزن می باشد

در رنگهای سفید و مشکی

قیمت هر ورق برابر است با : ۴۵۰۰۰ ریال

قزن دوقراصی چهارتیکه (یک جعبه)

۵۰۰,۰۰۰ریال

قزن چهار تیکه دو قراصی معروف به چینی

تعداد : یک جعبه

هر جعبه معروف به ۲ قراص می باشد و هر قراص برابر با ۱۴۴ عدد می باشد

این قزن چهار تیکه را شامل می شود

این نوع قزن شامل قلاب و گیره از جنس فلزی می باشد که در خیاطی برای بستن و جفت کردن دو طرف یک لباس یا شلوار مورد استفاده قرار می گیرد

قیمت هر جعبه برابر است با : ۵۰۰۰۰۰ ریال

قزن دامن شماره۱سفیدومشکی جور (۲جعبه)

۲,۳۰۴,۰۰۰ریال

قزن دامن شماره ۱ سفید و مشکی جور

تعداد : ۲ جعبه

هر جعبه معروف به ۳۶ ورق و هر ورق معروف به ۲۴ عدد قزن می باشد

۱ جعبه رنگ مشکی + ۱ جعبه رنگ سفید

قیمت هر ورق برابر است با : ۳۲۰۰۰ ریال

قزن دامن شماره۳فله سفیدیامشکی{انتخابی} (یک جعبه)

۵۵۰,۰۰۰ریال

قزن شماره ۳ فله رنگ سفید یا مشکی {انتخابی}

تعداد : یک جعبه

هر جعبه معروف به ۵۰۰ عدد(جفت)قزن می باشد

قیمت هر جعبه برابر است با : ۵۵۰۰۰۰ ریال

قیمت هر عدد(جفت)برابر است با : ۱۱۰۰ ریال

قزن دامن شماره۴سفیدومشکی جور(۲۰جعبه)

۴۸,۹۶۰,۰۰۰ریال ۴۸,۲۴۰,۰۰۰ریال

قزن دامن شماره ۴ رنگ سفید و مشکی جور

تعداد : ۲۰ جعبه

هر جعبه معروف به ۳۶ ورق می باشد و هر ورق معروف به ۲۴ جفت قزن می باشد

قیمت هر ورق برابر است با :۶۷۰۰۰ ریال

قزن دامن شماره۳سفیدومشکی جور (۲۰جعبه)

۳۰,۹۶۰,۰۰۰ریال ۳۰,۲۴۰,۰۰۰ریال

قزن دامن شماره ۳ سفید و مشکی جور

تعداد : ۲۰ جعبه

هر جعبه معروف به ۳۶ ورق می باشد و هر ورق معروف به ۲۴ جفت قزن می باشد

۱۰ جعبه رنگ سفید + ۱۰ جعبه رنگ مشکی

قیمت هر ورق برابر است با : ۴۲۰۰۰ ریال

قزن دامن شماره۱سفیدیامشکی{انتخابی} (یک جعبه)

۱,۱۵۲,۰۰۰ریال

قزن دامن شماره ۱ سفید و مشکی (انتخابی)

تعداد : ۱ جعبه

هر جعبه معروف به ۳۶ ورق می باشد و هر ورق معروف به ۲۴ عدد قزن می باشد

قیمت هر ورق برابر است با : ۳۲۰۰۰ ریال

قزن دامن شماره۲سفیدیامشکی{انتخابی} (یک جعبه)

۱,۶۲۰,۰۰۰ریال

قزن دامن شماره ۲ سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد :یک جعبه

در صورتی که درخواست رنگ سفید و مشکی جور  را  دارید می توانید از محصول قزن شماره ۲ رنگ جور استفاده نمایید تا قیمت مناسب تری برای شما محاسبه گردد

هر جعبه معروف به ۳۶ ورق قزن می باشد و هر ورق معروف به ۲۴ جفت قزن می باشد

قیمت هر ورق برابر است با : ۴۵۰۰۰ ریال

قزن دامن شماره۲سفیدومشکی جور (۲۰جعبه)

۳۰,۲۴۰,۰۰۰ریال ۲۹,۵۲۰,۰۰۰ریال

قزن دامن شماره ۲ رنگ سفید و مشکی جور

تعداد : ۲۰ جعبه

هر جعبه معروف به ۳۶ ورق و هر ورق معروف به ۲۴ جفت قزن می باشد

۱۰ جعبه رنگ سفید + ۱۰ جعبه رنگ مشکی

قیمت هر ورق برابر است با : ۴۱۰۰۰ ریال

قزن دامن شماره۳فله سفیدومشکی (۳جعبه)

۱,۸۰۰,۰۰۰ریال

قزن شماره ۳ فله رنگ سفید و مشکی 

تعداد : ۳ جعبه

هر جعبه معروف به ۵۰۰ عدد(جفت)قزن می باشد

قیمت هر جعبه برابر است با : ۶۰۰۰۰۰ ریال

قیمت هر عدد(جفت)برابر است با : ۱۲۰۰ ریال

قزن دامن شماره۴فله سفیدومشکی جور (۲جعبه)

۱,۷۰۰,۰۰۰ریال

قزن شماره ۴ فله رنگ سفید و مشکی جور

تعداد : ۲ جعبه

هر جعبه معروف به ۵۰۰ عدد(جفت)قزن می باشد

رنگ سفید ۱ جعبه  + رنگ مشکی ۱ جعبه

قیمت هر جعبه برابر است با : ۸۵۰۰۰۰ ریال

قیمت هر عدد(جفت)برابر است با : ۱۷۰۰ ریال

قزن چهارتیکه طرح ترک (۶۰جعبه)

۱۵,۳۰۰,۰۰۰ریال

قزن چهار تیکه معروف به طرح ترک

تعداد : ۶۰ جعبه

هر جعبه معروف به یک قراص و هر قراص برابر با ۱۴۴ عدد(چهارتیکه)می باشد

این قزن شامل چهار تیکه می باشد

این نوع قزن شامل قلاب و گیره از جنس  فلزی می باشد که در خیاطی برای بستن و جفت کردن دو طرف یک لباس یا شلوار مورد استفاده قرار می گیرد

قیمت هر جعبه برابر است با : ۲۵۵۰۰۰ ریال

قزن دامن شماره۱سفیدومشکی جور (۱۰جعبه)

۷۰,۲۰۰,۰۰۰ریال ۶,۸۴۰,۰۰۰ریال

قزن دامن شماره ۱ سفید و مشکی جور

تعداد : ۱۰ جعبه

هر جعبه معروف به ۳۶ ورق می باشد و هر ورق معروف به ۲۴ جفت قزن می باشد

۵ جعبه رنگ مشکی + ۵ جعبه رنگ سفید

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۹۰۰۰ ریال

قزن دامن شماره۳فله مشکی (۵۰جعبه)

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ریال

قزن شماره ۳ فله رنگ مشکی 

تعداد : ۵۰ جعبه

هر جعبه معروف به ۵۰۰ عدد(جفت)قزن می باشد

رنگ مشکی ۵۰ جعبه

قیمت هر جعبه برابر است با : ۵۰۰۰۰۰ ریال

قیمت هر عدد(جفت)برابر است با : ۱۰۰۰ ریال

قزن دوقراصی چهارتیکه (۵۰جعبه)

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال

قزن چهارتیکه دو قراصی معروف به چینی

تعداد : ۵۰ جعبه

هر جعبه معروف به دو قراص می باشد و هر قراص برابر با ۱۴۴ عدد می باشد = حدود ۲۸۸ سری قزن

این قزن دارای چهار تیکه می باشد

این نوع قزن شامل قلاب و گیره از جنس فلزی می باشد که در خیاطی برای بستن و جفت کردن دو طرف یک لباس یا شلوار مورد استفاده قرار می گیرد

قیمت هر جعبه برابر است با : ۴۰۰۰۰۰ ریال

قزن روکش دار(فَله)سایزشماره۳{رنگ انتخابی} (یک بسته)

۱,۶۰۰,۰۰۰ریال

قزن روکش دار {فَله} سایز شماره ۳رنگ سفیدیامشکی(انتخابی)

تعداد : ۱ بسته

هر بسته معروف به ۲۰۰ عدد(جفت)قزن می باشد

در رنگهای : سفید ، مشکی

قیمت هر عدد(جفت)قزن برابر است با : ۸۰۰۰ ریال

قزن روکش دارکارتی سایز۳{رنگ انتخابی} (۵ورق)

۴۷۵,۰۰۰ریال

قزن روکش دار ۱۲عددی  سایز ۳ رنگ سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : ۵ ورق

هر ورق معروف به ۱۲ عدد قزن می باشد

قیمت هر  ورق برابر است با : ۹۵۰۰۰ ریال