دکمه فشاری شماره۳مشکی تک (یک کارتن۷۲۰ورقی)

دکمه فشاری شماره۳مشکی تک (یک کارتن۷۲۰ورقی)


19,200,000ریال

در انبار موجود نمی باشد

دکمه فشاری شماره ۳  مشکی تک

تعداد در هر کارتن ۱۲۰ جعبه و در هر جعبه ۶ ورق می باشد و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۶۶۶۶ریال

قیمت هر جعبه برابر است با :۱۶۰۰۰  ریال

نقد و بررسی : دکمه فشاری شماره۳مشکی تک (یک کارتن۷۲۰ورقی)

دکمه فشاری شماره ۳  مشکی تک

تعداد در هر کارتن ۱۲۰ جعبه و در هر جعبه ۶ ورق می باشد و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۶۶۶۶ریال

قیمت هر جعبه برابر است با :۱۶۰۰۰  ریال

پیگیری سفارش
لیست مقایسه

به عباسی شاپ (برند G-L-A) خوش آمدید رد کردن