دکمه فشاری شماره۱مشکی(۱۶ورق)

دکمه فشاری شماره۱مشکی(۱۶ورق)


360,000ریال

موجود در انبار

دکمه فشاری شماره ۱  مشکی  

تعداد ۲ جعبه و در هر جعبه ۴۰ ورق می باشد و در هر ورق ۳۶ عدد می باشد

 ۸ ورق رنگ مشکی

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۲۵۰۰  ریال

قیمت هر جعبه ۸ ورقی برابر است با : ۱۸۰۰۰۰  ریال

نقد و بررسی : دکمه فشاری شماره۱مشکی(۱۶ورق)

دکمه فشاری شماره ۱ مشکی 

تعداد ۲ جعبه و در هر جعبه ۴۰ ورق می باشد و در هر ورق ۳۶ عدد می باشد

۱۶ ورق رنگ مشکی

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۲۵۰۰  ریال

قیمت هر جعبه ۸ ورقی برابر است با : ۱۸۰۰۰۰  ریال

پیگیری سفارش
لیست مقایسه

به عباسی شاپ (برند G-L-A) خوش آمدید رد کردن