دکمه فشاری شماره۴سفیدومشکی جور (یک کارتن۹۶۰ورقی)

دکمه فشاری شماره۴سفیدومشکی جور (یک کارتن۹۶۰ورقی)


36,000,000ریال 32,800,000ریال

تخفیف : 3,200,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد

دکمه فشاری شماره ۴ سفید و مشکی جور

تعداد در هر کارتن ۱۶۰جعبه و در هر جعبه ۶ ورق می باشد و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد= جمعا ۹۶۰ ورق

 ۴۸۳۰ ورق رنگ سفید + ۴۸۰ورق رنگ مشکی

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : 34166ریال

قیمت هر جعبه برابر است با :205000ریال

نقد و بررسی : دکمه فشاری شماره۴سفیدومشکی جور (یک کارتن۹۶۰ورقی)

دکمه فشاری شماره ۴ سفید و مشکی جور 

تعداد در هر کارتن ۱۶۰جعبه و در هر جعبه ۶ ورق می باشد و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد= جمعا ۹۶۰ ورق

 ۴۸۳۰ورق رنگ سفید + ۴۸۰ورق رنگ مشکی

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۳۴۱۶۶ریال

قیمت هر جعبه برابر است با :۲۰۵۰۰۰ریال

پیگیری سفارش
لیست مقایسه