دکمه فشاری شماره۴سفیدومشکی جور(۱۲ورق)

دکمه فشاری شماره۴سفیدومشکی جور(۱۲ورق)


420,000ریال

موجود در انبار

دکمه فشاری شماره ۴ سفید و مشکی جور

تعداد ۲ جعبه و در هر جعبه ۶ ورق می باشد و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد.

۶ ورق رنگ سفید + ۶ ورق رنگ مشکی

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۳۵۰۰۰ریال

قیمت هر جعبه برابر است با : ۲۱۰۰۰۰ریال

نقد و بررسی : دکمه فشاری شماره۴سفیدومشکی جور(۱۲ورق)

دکمه فشاری شماره ۴ سفید و مشکی جور

تعداد ۲ جعبه و در هر جعبه ۶ ورق می باشد و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد

۶ ورق رنگ سفید + ۶ ورق رنگ مشکی

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۳۵۰۰۰ریال

قیمت هر جعبه برابر است با : ۲۱۰۰۰۰  ریال

پیگیری سفارش
لیست مقایسه

به عباسی شاپ (برند G-L-A) خوش آمدید رد کردن