دکمه ریلی سفیدومشکی جور(دو حلقه)

دکمه ریلی سفیدومشکی جور(دو حلقه)


1,300,000ریال

موجود در انبار

دکمه ریلی سفید و مشکی جور

تعداد  دو حلقه ۵۰ یاردی

۱ حلقه  رنگ سفید و  ۱ حلقه  رنگ مشکی = جمعا ۲ حلقه

۵۰یارد کامل

قیمت هرحلقه برابر است با : ۶۵۰۰۰۰  ریال

نقد و بررسی : دکمه ریلی سفیدومشکی جور(دو حلقه)

دکمه ریلی سفید و مشکی جور

تعداد  دو حلقه ۵۰ یاردی

۱حلقه  رنگ سفید و  ۱ حلقه  رنگ مشکی = جمعا ۲ حلقه

۵۰یارد کامل

قیمت هرحلقه برابر است با : ۶۵۰۰۰۰  ریال

پیگیری سفارش
لیست مقایسه

به عباسی شاپ (برند G-L-A) خوش آمدید رد کردن