دکمه فشاری شماره۲ سفیدومشکی(۱۶ورق)

دکمه فشاری شماره۲ سفیدومشکی(۱۶ورق)


380,000ریال

موجود در انبار

دکمه فشاری شماره ۲  مشکی 

تعداد در هر جعبه ۸ ورق می باشد و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد

 ۸ ورق رنگ مشکی + ۸ ورق رنگ سفید

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۳۷۵۰  ریال

قیمت هر جعبه برابر است با : ۱۹۰۰۰۰ریال

نقد و بررسی : دکمه فشاری شماره۲ سفیدومشکی(۱۶ورق)

دکمه فشاری شماره ۲  مشکی و سفید

تعداد در هر جعبه ۸ ورق می باشد و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد

 ۸ ورق رنگ مشکی + ۸ ورق رنگ سفید

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۳۷۵۰  ریال

قیمت هر جعبه برابر است با : ۱۹۰۰۰۰ریال

پیگیری سفارش
لیست مقایسه

به عباسی شاپ (برند G-L-A) خوش آمدید رد کردن