دکمه فشاری شماره۳ سفیدومشکی(۱۲ورق)

دکمه فشاری شماره۳ سفیدومشکی(۱۲ورق)


400,000ریال

موجود در انبار

دکمه فشاری شماره ۳  مشکی و سفید

تعداد ۲ جعبه و در هر جعبه ۶ ورق می باشد و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با :۳۳۳۳۰ریال

قیمت هر جعبه برابر است با :۲۰۰۰۰۰ ریال

نقد و بررسی : دکمه فشاری شماره۳ سفیدومشکی(۱۲ورق)

دکمه فشاری شماره ۳ مشکی و سفید

تعداد ۲ جعبه و در هر جعبه ۶ ورق می باشد و در هر ورق ۲۰ عدد می باشد

برند شیر نشان

قیمت هر ورق برابر است با : ۳۳۳۳۰  ریال

قیمت هر جعبه برابر است با :۲۰۰۰۰۰ ریال

پیگیری سفارش
لیست مقایسه

به عباسی شاپ (برند G-L-A) خوش آمدید رد کردن