زانفیکس حلقه۱٫۳سانت۱۸متری کاغذدار{ترک} (ده حلقه)

زانفیکس حلقه۱٫۳سانت۱۸متری کاغذدار{ترک} (ده حلقه)RJ 1.8 B*4-2-1-1


500,000ریال

موجود در انبار

زانفیکس حلقه۱٫۳سانت ۱۸ متری کاغذدار ترک

تعداد ۱۰ حلقه زانفیکس

قیمت هر حلقه برابر است با : ۵۰۰۰۰ریال

متراژهر حلقه :۱۸ متر
عرض:۱٫۸ سانت

این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد

زانفیکس ترک کاغذدار

نقد و بررسی : زانفیکس حلقه۱٫۳سانت۱۸متری کاغذدار{ترک} (ده حلقه)

زانفیکس حلقه۱٫۳سانت ۱۸ متری کاغذدار ترک

قیمت هر حلقه برابر است با : ۵۰۰۰۰ریال

تعداد ۱۰ حلقه زانفیکس

متراژهر حلقه :۱۸ متر
عرض:۱٫۸ سانت

این نوع لایی با حرارت در بین پارچه ذوب شده و باعث چسبیدن دو پارچه به یکدیگر می گردد

زانفیکس ترک کاغذدار

مشخصات فنی : RJ 1.8 B*4-2-1-1

ابعاد 20 × 1.8 m
پیگیری سفارش
لیست مقایسه

به عباسی شاپ (برند G-L-A) خوش آمدید رد کردن