سوزن چرخ۱۶اَعلاء جعبه بلند{HA/16}(یک بکس۱۰۰ورقی)

سوزن چرخ۱۶اَعلاء جعبه بلند{HA/16}(یک بکس۱۰۰ورقی)HA-16


2,700,000ریال

موجود در انبار

سوزن چرخ ۱۶  {HA/16}   (جعبه بلند) اَعلاء

۳۰۰۰۰

تعداد هر بکس ۱۰۰ ورق و در هر ورق ۵ عدد سوزن می باشد =جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۷۰۰۰ ریال

نقد و بررسی : سوزن چرخ۱۶اَعلاء جعبه بلند{HA/16}(یک بکس۱۰۰ورقی)

سوزن چرخ ۱۶  {HA/16}   (جعبه بلند) اَعلاء

۳۰۰۰۰

تعداد هر بکس ۱۰۰ ورق و در هر ورق ۵ عدد سوزن می باشد =جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۷۰۰۰ ریال

پیگیری سفارش
لیست مقایسه

به عباسی شاپ (برند G-L-A) خوش آمدید رد کردن