سوزن چرخ۱۱اَعلاء جعبه بلند{HA/11} (یک بکس۱۰۰ورقی)

سوزن چرخ۱۱اَعلاء جعبه بلند{HA/11} (یک بکس۱۰۰ورقی)11--HA


2,700,000ریال

موجود در انبار

سوزن چرخ ۱۱  {HA/11} جعبه بلند اَعلاء 

۳۰۰۰۰

تعداد هر بکس ۱۰۰ ورق و در هر ورق ۵ عدد سوزن می باشد = ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۷۰۰۰ ریال

نقد و بررسی : سوزن چرخ۱۱اَعلاء جعبه بلند{HA/11} (یک بکس۱۰۰ورقی)

سوزن چرخ ۱۱  {HA/11}جعبه بلند اَعلاء 

۳۰۰۰۰

تعداد هر بکس ۱۰۰ ورق و در هر ورق ۵ عدد سوزن می باشد = جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۷۰۰۰ریال

پیگیری سفارش
لیست مقایسه

به عباسی شاپ (برند G-L-A) خوش آمدید رد کردن