سوزن چرخ۱۴سردوز{DC/14}اَعلاء (یک پک ۱۰ورقی)

سوزن چرخ۱۴سردوز{DC/14}اَعلاء (یک پک ۱۰ورقی)DC-14


1,500,000ریال

موجود در انبار

سوزن چرخ۱۴سردوز  {DC} اَعلاء

تعداد هر پک ۱۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۱۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۵۰۰۰۰ ریال

نقد و بررسی : سوزن چرخ۱۴سردوز{DC/14}اَعلاء (یک پک ۱۰ورقی)

سوزن چرخ۱۴سردوز  {DC/14} اَعلاء

تعداد هر پک ۱۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۱۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با :۱۵۰۰۰۰ ریال

پیگیری سفارش
لیست مقایسه

به عباسی شاپ (برند G-L-A) خوش آمدید رد کردن