سوزن چرخ چینی راسته دوزی{DB/14} (یک بکس۵۰ ورقی)

سوزن چرخ چینی راسته دوزی{DB/14} (یک بکس۵۰ ورقی)DB-14-CHINI


1,100,000ریال

موجود در انبار

سوزن چرخ چینی راسته دوزی{DB/14}

یک بکس ۵۰ ورقی

تعداد هر بکس ۵ پک و در هر پک  ۱۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۲2۰۰۰ ریال

نقد و بررسی : سوزن چرخ چینی راسته دوزی{DB/14} (یک بکس۵۰ ورقی)

سوزن چرخ چینی راسته دوزی{DB/14}

یک بکس ۵۰ ورقی

تعداد هر بکس ۵ پک و در هر پک  ۱۰ ورق و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد =جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۲۲۰۰۰ ریال

پیگیری سفارش
لیست مقایسه

به عباسی شاپ (برند G-L-A) خوش آمدید رد کردن