سوزن ژرسه اَعلاء (یک بکس۵۰ورقی)

سوزن ژرسه اَعلاء (یک بکس۵۰ورقی)


5,100,000ریال

موجود در انبار

سوزن ژرسه  اَعلاء

تعداد در  هر جعبه ۵۰ورق  و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد=جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۰۲۰۰۰ ریال

نقد و بررسی : سوزن ژرسه اَعلاء (یک بکس۵۰ورقی)

سوزن ژرسه  اَعلاء

تعداد در  هر جعبه ۵۰ورق  و در هر ورق ۱۰ عدد سوزن می باشد= جمعا ۵۰۰عدد سوزن

قیمت هر ورق برابر است با : ۱۰۲۰۰۰ریال

پیگیری سفارش
لیست مقایسه

به عباسی شاپ (برند G-L-A) خوش آمدید رد کردن