قزن نواری(متری) سفیدومشکی جور(دو حلقه)

قزن نواری(متری) سفیدومشکی جور(دو حلقه)


3,200,000ریال

موجود در انبار

قزن نواری(متری) سفید و مشکی جور

تعداد  دو حلقه ۵۰ یاردی

۱ حلقه  رنگ سفید و  ۱ حلقه  رنگ مشکی = جمعا ۲ حلقه

۵۰یارد

قیمت هرحلقه برابر است با : ۱۶۰۰۰۰۰  ریال

نقد و بررسی : قزن نواری(متری) سفیدومشکی جور(دو حلقه)

قزن نواری(متری)  سفید و مشکی جور

تعداد  دو حلقه ۵۰ یاردی

۱حلقه  رنگ سفید و  ۱ حلقه  رنگ مشکی = جمعا ۲ حلقه

۵۰یارد

قیمت هرحلقه برابر است با : ۱۶۰۰۰۰۰  ریال

پیگیری سفارش
لیست مقایسه

به عباسی شاپ (برند G-L-A) خوش آمدید رد کردن