مترپروانه طلقی (یک جین)

مترپروانه طلقی (یک جین)


150,000ریال

موجود در انبار

متر پروانه طلقی

تعداد ۱ جین  متر می باشد = ۱۲ عددمتر

قیمت هر جین برابر است با : ۱۵۰۰۰۰ ریال

قیمت هر عدد برابر است با :۱۲۵۰۰

نقد و بررسی : مترپروانه طلقی (یک جین)

متر پروانه طلقی

تعداد ۱ جین  متر می باشد = ۱۲ عددمتر

قیمت هر جین برابر است با : ۱۵۰۰۰۰ ریال

قیمت هر عدد برابر است با : ۱۲۵۰۰

پیگیری سفارش
لیست مقایسه

به عباسی شاپ (برند G-L-A) خوش آمدید رد کردن