نخ چندکاره موج سفیدومشکی{انتخابی}(چهارجین)

نخ چندکاره موج سفیدومشکی{انتخابی}(چهارجین)MOJ


840,000ریال

موجود در انبار

نخ چندکاره موج سفیدومشکی{انتخابی}

رنگ مدد نظر را در یادداشت سفارش بنویسد ، در غیر اینصورت رنگ سفید ومشکی برای شما گذاشته می شود

تعداد ۴ جین و در هر جین ۱۲ عدد نخ می باشد= جمعا ۴۸ عدد نخ

نخ همه کاره

قیمت هر جین برابر است با : ۲۱۰۰۰۰  ریال

نقد و بررسی : نخ چندکاره موج سفیدومشکی{انتخابی}(چهارجین)

نخ چندکاره موج سفیدومشکی{انتخابی}

 رنگ مدد نظر را در یادداشت سفارش بنویسد ، در غیر اینصورت رنگ سفید ومشکی برای شما گذاشته می شود

تعداد ۴ جین و در هر جین ۱۲ عدد نخ می باشد= جمعا ۴۸ عدد نخ

نخ همه کاره

قیمت هر جین برابر است با : ۲۱۰۰۰۰  ریال

پیگیری سفارش
لیست مقایسه

به عباسی شاپ (برند G-L-A) خوش آمدید رد کردن